Lega Nord raakt slaags met katholieke kerk over geld

ROME, 1 OKT. De Italiaanse protestpartij Lega Nord heeft gedreigd met maatregelen om de geldstroom naar de katholieke kerk stop te zetten als de bisschoppen openlijk de christen-democratische partij blijven steunen.

De Italiaanse bisschoppen “hebben steeds de onaantastbaarheid van de christen-democratische partij beschermd en verdedigd”, zei senator Giuseppe Leoni gisteren. Ook nu de partij zwaar in diskrediet is geraakt wegens de corruptie- en mafiaschandalen, blijft de bisschoppenconferentie de christen-democraten in bescherming nemen.

Leoni zei dit op de 42ste Sociale Week van de Italiaanse Katholieken, een kerkelijke bijeenkomst die doorgaans ieder jaar wordt gehouden. Voor het eerst zijn hierop vertegenwoordigers van andere partijen uitgenodigd. De Lega-senator, zelf katholiek, zei dat de bisschoppen ten onrechte blijven streven naar een katholieke eenheidspartij, alsof geloof en politieke opstelling volledig samenvallen.

De katholieke kerk ontvangt jaarlijks ongeveer 750 miljoen gulden van de schatkist, volgens de voorkeuren aangegeven door de belastingbetaler. Deze kan op zijn aangiftebiljet een voorkeur uitspreken voor de bestemming van de acht promille van zijn aangifte die naar een religieus of sociaal doel gaat. Leoni dreigde met een campagne om de Legaleden massaal een ander doel dan de katholieke kerk te laten aanstrepen. Bovendien zei hij dreigend dat de Lega, nu de grootste partij in het noorden van het land, het principe van de acht promille zal heroverwegen als zij regeringsmacht krijgt.

Het is voor het eerst dat zo'n harde aanval wordt gedaan op de politieke opstelling van de Italiaanse bisschoppen. De openlijke confrontatie met de katholieke kerk komt nadat de Lega twee weken heeft gedreigd met een belastingstaking en terugtrekking van haar parlementariërs uit het parlement als er geen vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven.

    • Marc Leijendekker