Kamer wijst plan van Heerma voor boete bij te lage huur van de hand

DEN HAAG, 1 OKT. Huurders die in te goedkope huizen wonen maar niet naar een duurdere woning willen verhuizen, mogen niet beboet worden. De Tweede Kamer met uitzondering van de CDA, wees gisteren een voorstel daartoe van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) af.

Heerma wil huurders die in een met subsidie gebouwd huis wonen in de toekomst een contract laten tekenen. In het contract wordt vastgelegd dat na vijf jaar wordt gekeken of de huurder door kan stromen naar een woning met een hogere huur. Heeft de huurder een inkomen waardoor hij voor een duurdere huurwoning in aanmerking komt, maar weigert te verhuizen dan moet hij volgens de staatssecretaris een huurverhoging krijgen. Afhankelijk van de hoogte van de huur en het inkomen kan deze verhoging variëren van enige tientjes tot ruim honderd gulden.

Heerma komt, ondanks de afkeuring van de Kamer, binnenkort gewoon met een wetsvoorstel waarin zijn plan verwerkt is. Overigens zei de staatssecretaris dat hij signalen van gemeenten en woningbouwcorporaties heeft gekregen dat de doorstroming goed op gang is. Daarom verwacht hij de nieuwe dwangmaatregelen niet nodig zijn. Het dient meer als “een stok achter de deur”.

De oppositiepartijen VVD, D66 en GroenLinks vinden de maatregel een vorm van huurbelasting. Kamerlid Verbugt (VVD) verwacht dat huurders liever de extra tientjes bovenop de huur zullen betalen dan verhuizen.

Ook de PvdA is tegen het voorstel. Volgens woordvoerder De Jong zal het definitieve wetsontwerp door de Raad van State worden “gekraakt”. Ook wil de PvdA eerst nagaan of het huidige beleid al niet tot voldoende doorstroming op de woningmarkt leidt.