In onze samenleving moeten steeds minder mensen ...

In onze samenleving moeten steeds minder mensen harder werken omdat steeds meer mensen niets mogen doen op straffe van verlies van hun uitkering.

Th.P.G.M. de Vries, Rijksuniversiteit Groningen

Gelet op de visueel dominante positie die auto's in het stadsbeeld innemen ten opzichte van gebouwen, is het redelijk om ook aan automodellen eisen van welstand te stellen.

H.F. Kaan, Technische Universiteit Delft

Terwijl bijzondere mensen zich gelukkig prijzen dat ze zo uniek zijn, kunnen gewone mensen zich slechts troosten met het feit dat ze niet de enige zijn.

E. Geus, Technische Universiteit Delft

Planktonische organismen zullen zich veel sneller kunnen aanpassen aan komende klimaatsveranderingen dan bomen en zoogdieren.

J. Kouwenberg, Universiteit van Amsterdam

Kenmerk van een ideoloog is dat deze zichzelf niet als ideoloog ziet.

W. Ruigrok, Universiteit van Amsterdam

Het afschaffen van de verplichting stellingen te voegen bij een dissertatie, leidt tot een toename van citaten in proefschriften.

A.L. Lodder, Universiteit van Amsterdam

Hoewel Schuberts toonzetting van Heines gedicht "Ihr Bild' vrijwel perfect is uit oogpunt van evenwicht tussen tekst, melodie en begeleiding, had in de laatste regel het muzikaal accent op "verloren' moeten liggen, en niet op "dich'.

P.I. Blok, Rijksuniversiteit Groningen

Vergaande normvervaging in de Nederlandse maatschappij leidt er toe dat we in toenemende mate onze eigendommen in plaats van de criminelen aan de ketting leggen.

C. Meijer, Rijksuniversiteit Groningen

Ta in goed begryp fan de Fryske taal en literatuer is kennis fan de Nederlândske taal en literatuer in needsaaklik betingst.

P. Breuker, Rijksuniversiteit Groningen

De uitvoering van het verdrag van Maastricht dient te worden gezien als het meest effectieve instrument om de Europese eenwording te saboteren.

B. van Ark, Rijksuniversiteit Groningen

Zolang de mogelijkheden voor kinderopvang achterblijven bij de behoefte, zal het verder betrekken van vrouwen bij het arbeidsproces de overheid duur komen te staan.

C. Le Poole, Universiteit van Amsterdam