Hof: psychiater niet vervolgd na hulp zelfdoding

DEN HAAG, 1 OKT. De Haarlemse psychiater B.E. Chabot is gisteren door het gerechtshof in Leeuwarden ontslagen van rechtsvervolging wegens het geven van hulp bij zelfdoding aan een 50-jarige vrouw uit Ruinen.

Het openbaar ministerie heeft aangekondigd in cassatie te gaan. Volgens het Hof heeft de psychiater een gerechtvaardigde keuze gemaakt toen hij de vrouw dodelijke medicijnen gaf, waarmee ze een einde aan haar leven kon maken. Bij de vrouw bestond een langdurige en weloverwogen wens om haar leven te beëindigen, nadat ze in korte tijd haar beide zonen had verloren en haar huwelijk was stukgelopen. Na een mislukte zelfmoordpoging wendde ze zich tot de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, die haar doorverwees naar Chabot. De psychiater had zich bij de vereniging aangemeld voor de opvang van “moeilijke” suïcidale personen.

Tegen de verdachte was door de procureur-generaal op 16 september zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist met een proeftijd van een jaar. Hij verweet de psychiater “onzorgvuldig” handelen onder meer omdat hij de vrouw niet door een andere arts had laten onderzoeken. Het Hof meent daarentegen dat Chabot juist “de uiterste zorgvuldigheid heeft betracht”. De psychiater heeft van zijn handelen een zeer uitgebreid verslag gemaakt, waarvan het waarheidsgehalte volgens het Hof niet ter discussie staat. Daaruit blijkt dat hij, voordat hij tot zijn beslissing kwam, zeven deskundigen consulteerde. Geen van die deskundigen achtten een zogenoemde contra-expertise nodig.

In april dit jaar eiste de Tweede-Kamerfractie van het CDA dat in dit soort gevallen een onderzoek door een minder betrokken arts verplicht moet worden gesteld. Het Hof zegt nu “niet te treden in de beoordeling van de vraag of in het algemeen een onderzoek door een tweede psychiater nodig is”. Volgens het Hof kan zelfs als die eis zou worden gesteld “in een concreet geval zonder dat aan die eis voldaan is een beroep op noodtoestand slagen”.

Het OM zal nu in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Deze zal naar verwachting onderzoeken of Chabot terecht een beroep doet op noodtoestand. Heeft hij zich door zich aan te melden als hulpverlener bij de NVVE niet willens en wetens in de situatie gebracht waarin hij gekomen is? Ook het punt van de collegiale toetsing zou bij de Hoge Raad weer aan de orde kunnen komen. In een eerder arrest heeft het hoogste rechtscollege al eens uitgesproken dat het oordeel van een arts moet worden getoetst door een vakgenoot. Daarbij is echter niet expliciet gemaakt dat de consulent de patiënt ook daadwerkelijk onder ogen krijgt.