Havenbedrijven eisen 24 miljoen van ministerie

ROTTERDAM, 1 OKT. De Rotterdamse havenbedrijven eisen 24 miljoen gulden van het ministerie van sociale zaken, indien het Rijk zijn bijdrage aan de arbeidspool in de haven stopzet. Dit heeft het bestuur van de Rotterdamse arbeidspool SHB gisteren bekendgemaakt.

De SHB wil ook 350 arbeidsplaatsen in de arbeidspool schrappen. De SHB is opgezet in de jaren tachtig om werknemers in tijden van grote drukte uit te lenen aan verschillende havenbedrijven. Maar de afgelopen twee jaar is de drukte in de haven uitgebleven en zit dagelijks 18 procent van de poolers thuis. Hun loon wordt voor 60 procent door de havenbedrijven betaald, de overige 40 procent is afkomstig uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). Vorig jaar bedroeg de AWF-bijdrage aan de thuiszitters bijna 10 miljoen gulden.

Al eerder heeft minister De Vries (sociale zaken) gedreigd deze bijdrage uit het werkloosheidsfonds stop te zetten. De havenbedrijven eisen nu een afkoopsom van 24 miljoen gulden van de overheid, indien De Vries zijn dreigement uitvoert.

Daarnaast wil de SHB de havenpool de komende tijd inkrimpen van 1.411 naar 1.063 medewerkers. Het bestuur van de SHB pleit ervoor mensen van 55 jaar en ouder te laten afvloeien. In de Rotterdamse haven geldt het zogenoemde Masterplan, waarin werkgevers en bonden hebben afgesproken dat er tot 1995 geen gedwongen ontslagen mogen vallen.

De sociale partners onderhandelen al een ruim een jaar over vernieuwing van het Masterplan. Voor de grootscheepse sanering en reorganisatie die de havenwerkgevers willen doorvoeren, komen ze voorals nog 200 miljoen gulden tekort.

Het gisteren gepresenteerde plan van de SHB hebben de werkgevers verwelkomd. Maar, zo stelt directeur L. Jansen in een persbericht, “bepalend voor het succes is de bereidheid van alle SHB'ers om aan de veranderingen mee te werken”.

Die bereidheid lijkt niet groot. De Vervoersbond FNV keerde zich gisteren direct tegen de personeelsinkrimping en vreest bovendien de terugkomst van koppelbazen in de haven. Volgens de bond moet er meer aan scholing worden gedaan, zodat aanbod van en vraag naar arbeid beter op elkaar aansluiten.

Naast reductie van het personeelsbestand wil de SHB dat de havenpoolers in de toekomst ook op uitzendbasis kunnen werken en projecten in hun geheel kunnen aannemen. Daarnaast zouden de werknemers ook in andere havens in het westen van Nederland moeten werken.

Onder druk van de vakbonden is bepaald dat de huidige havenpoolers alleen in de Rotterdamse haven in bepaalde sectoren aan de slag mogen. Distributie en opslag vallen daarbuiten. De SHB wil dat nieuwe werknemers ook in deze sectoren kunnen worden ingeschakeld.