Breda maakt zich zorgen over tracé hoge-snelheidslijn

BREDA, 1 OKT. De kantoren op het bedrijvenpark Westerhage in de Bredase Haagsche Beemden zijn splinternieuw. Moeten ze binnenkort tegen de vlakte? Als de hoge-snelheidslijn wordt aangelegd volgens het F-tracé wel. Breda verzet zich.

Breda rekende al enige jaren niet meer op de F-variant langs de A16/E19. Weliswaar wilde het kabinet de spoorlijn bij voorkeur langs Breda laten lopen, maar het Belgische kabinet was hier falikant tegen. "De HSL via Essen zo snel mogelijk het land uit', was het standpunt van de zuiderburen. En omdat het spoor hoe dan ook uit België moet komen, leek het F-tracé geen optie.

Maar afgelopen zomer kwam de F-variant opnieuw in beeld. Premier Lubbers en zijn Vlaamse collega Van den Brande bereikten 16 juni een politiek akkoord over het uitbaggeren van de Westerschelde en de tracékeuze voor de TGV: Nederland diept de Westerschelde uit, Vlaanderen bekijkt opnieuw de mogelijkheid om de hoge-snelheidslijn in Hazeldonk bij Breda de grens over te laten komen. Burgemeester van Breda E. Nijpels is niet te spreken over deze koppeling van de TGV en de Westerschelde. “Die koehandel van de regering bevalt me totaal niet. Nederland is gewoonweg moreel verplicht om de Westerschelde uit te diepen.”

Woensdag stuurde het Bredase college van B en W een brandbrief naar minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) waarin de bezwaren tegen het F-tracé nog eens op een rijtje werden gezet. Nijpels: “Ze moeten in Den Haag niet denken dat we het erg vinden, we vinden het dramatisch.”

De burgemeester meent dat er voor een hoge-snelheidslijn te veel ingrepen in landschap en infrastructuur moeten plaatsvinden. Hij doelt op de ernstige ecologische gevolgen voor natuurgebieden zoals de Trippelenberg, het dal van het riviertje de Aa of Weerijs, en op de afbraak en aanpassingen van de bedrijvenparken Hazeldonk en Westerhage, het rioolzuiveringscomplex Nieuwveer, De Valk-restaurant Princeville en hallen van de Roomsch-katholieke Baroniesche tuinbouwveiling. Ook de verkeersknooppunten Galder en Zonzeel zullen ingrijpend gereconstueerd moeten worden.

Nijpels wijst op het Internationaal Agro Business Centrum, een samenwerkingsverband tussen de tuinbouwveilingen van Breda en het Belgische Hoogstraten. “Voor de regionale economie is dit een vitaal complex waarin 250 miljoen gulden wordt geïnvesteerd ten behoeve van tweeduizend extra arbeidsplaatsen. Die hele ontwikkeling zou door de TGV-lijn worden verstoord”, aldus Nijpels.

Het F-tracé zou ook de plannen van Breda doorkruisen om buurgemeente Prinsenbeek in te lijven bij de komende gemeentelijke herindeling. Breda en Prinsenbeek worden van elkaar gescheiden door de A16. Maar als naast de A16 de hoge-snelheidslijn wordt aangelegd, zoals in variant F is voorzien, zal de vervoerscorridor zich flink verbreden en de verbinding met Prinsenbeek bemoeilijken.

De burgemeester ziet maar één oplossing: de trein via Essen en Roosendaal, het zogeheten H-tracé. “De aanleg van de HSL is een zaak van nationaal belang. Dan moet je alle punten goed tegen elkaar afwegen. Als er geen alternatief was geweest, hadden we misschien niet zo'n hard standpunt ingenomen. Maar dat alternatief is er wel: het H-tracé. Nog veel goedkoper ook. Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat zullen de aanlegkosten van het F-tracé driehonderd miljoen gulden hoger uitvallen dat bij de H-variant.”

Onder de inwoners van de Breda heerst ongeloof en verontwaardiging. J. van Hal woont in de Ambachtenlaan. Als de aanleg volgens het F-tracé doorgaat, passeert de TGV over enkele jaren vlak voor zijn deur. “Zo'n hoge-snelheidslijn zou werkelijk een verschrikking zijn. Als er acties komen, sta ik voorop.”

De ondernemers van bedrijvenpark Westerhage kunnen zich niet voorstellen dat hun nieuwe panden alweer moeten worden gesloopt. P.A. Westerlaken, directeur van Bluekens Volvo Trucks : “We moeten met alle bedreigde ondernemingen snel om de tafel gaan zitten om een gezamenlijk standpunt te bepalen en ons eventueel beraden over acties.”

Het ministerie van verkeer en waterstaat studeert nu opnieuw op de verschillende varianten. De studies worden binnen enkele weken afgerond, waarna de Tweede Kamer eind oktober een nieuwe HSL-nota zal worden voorgelegd. In Breda worden de ontwikkelingen met argusogen gevolgd.