PRAAG

Hoewel John Müller in zijn recensie "Praag, Kafka en Co. Praagse vertellingen'' van Schneider in het Boekenbijvoegsel van 28-8 de indruk wekt een gedegen kennis van zijn onderwerp te hebben, moeten toch twee correcties worden aangebracht op zijn tekst, al is die noodzaak wellicht te wijten aan de drukker: Kde domov muj? werd al direct bij de stichting van Tsjechoslowakije in 1918 tot volkslied uitgeroepen en niet pas in het jaar van de eerste communistische putsch aldaar, 30 jaar later.

Hiermee is meteen de tweede correctie aangebracht, en wel door het weglaten van het verbindingsteken - de Tsjechoslowaken ondervonden het als een scheidingsteken - tussen het tegenwoordige Tsjechië en Slowakije in de naam van de vroegere republiek.

Voor kenners is verder een aanvulling van belang, wat ""het'' Tsjechoslowaakse volkslied betreft. Dit bestond namelijk uit twee delen, die bij plechtige gelegenheden altijd beide werden uitgevoerd en/of gezongen: aansluitend aan het genoemde deel dat eigenlijk Bohemen bezingt, volgde ""Nad Tatrou sa blýská'' - Boven de Tatra bliksemt het - dat de Slowaken eer aandoet. Van beide bestaat ook een Duitse vertaling die op de Duitse scholen in Tsjechoslowakije tussen de beide wereldoorlogen werd onderwezen en gezongen.

Wat het boven gewraakte scheidingsteken betreft moet gezegd worden dat de Tsjechoslowaken zich er in het begin zelf ook schuldig aan gemaakt hebben: het teken figureert op de eerste postzegels van het land. Ook werd de naam van zijn posterijen er wel zo op weergegeven dat het scheidingsteken onopvallend kon worden weggelaten. Sinds de daarop eerstvolgende nieuwe ontwerpen ontbreekt het verder duidelijk met als enige uitzondering een postzegel van 1 kroon uit de jaren 30 met de beeldenaar van de eerste president van de republiek, Masaryk. Die bestaat zowel in de uitvoering mèt als zonder dat streepje!

In overeenstemmimg met de laatste versie is de afkorting van de munteenheid overal weergegeven als K dan wel Kc. Pas na de Tweede Wereldoorlog verscheen de Kcs nadat kennelijk eerst nog vooroorlogse matrijzen waren gebruikt. De oudste in mijn bezit zijnde munt (1921) heeft de aaneengeschreven naam van het land.