Duitse regering nuanceert uitlatingen Kohl over Gatt

BONN, 30 AUG. De Duitse regering is niet van plan om alsnog toe te geven aan “eenzijdige” Franse wensen om het zogenoemde Blair-House-akkoord van de VS en de EG inzake de beperking van landbouwsubsidies te veranderen. Dit heeft minister Klaus Kinkel (FDP, buitenlandse zaken) zaterdag zijn Spaanse collega Javier Solana verzekerd.

Met de mededeling aan zijn Spaanse bezoeker probeerde Kinkel ongerustheid in de VS en andere EG-landen weg te nemen die is ontstaan nadat kanselier Kohl donderdag de Franse premier Balladur in Bonn had gezegd dat ook Duitsland “enorme problemen” heeft met het akkoord tussen de EG en de VS. Het Blair-House-akkoord voorziet in verdere reducties van de EG-landbouwsubsidies en beperking van de EG-produktie en moet deel gaan uitmaken van een volgende wereldwijde handelsovereenkomst in het kader van de Gatt.

De Franse regering verzet zich wegens de belangen van haar boeren tegen het akkoord van Blair House, dat tot nu toe van Duitsland als grote exporterende industriestaat alle steun kreeg. Vorige week donderdag verraste Kohl door te zeggen dat hij liever “een compromis” met graanexporteur Frankrijk ziet dan een “alles-of- niets-oplossing” tegen de zin van Parijs. Daarop maakte GATT-directeur Sutherland bekend dat hij woensdag in Bonn over Kohls opmerkingen wil komen praten.

Volgens Kinkel kent de Duitse regering de Franse wensen tot verandering nog niet, al heeft zij er “begrip” voor dat Frankrijk wijzigingen wil. De bedoeling is echter niet om de hoofdlijnen van het akkoord van Blair House aan te tasten, zei hij. Otto graaf Lambsdorff, Kinkels voorganger als FDP-voorzitter, ging dit weekeinde verder. Hij verweet Kohl dat hij met “volstrekt verrassende” opmerkingen “misverstanden”, “wereldwijde bezorgde vragen” en “grote ergernis bij onze Gatt-partners, vooral bij de VS” heeft veroorzaakt. Kohl zelf zei gisteren in een gesprek met een zondagsblad dat een Gatt-akkoord over vrijere wereldhandel voor Duitsland als industriestaat van groot belang is, maar dat ook belangrijk is dat Frankrijk daarmee kan leven.