Ramsj

Trisha Dixon: Garden Design and Style Cornstalk Publishing 1991, voor ƒ 19,90. De Slegte

De in Australië woonachtige Dixon (voormalig pilote, televisie-verslaggeefster, fotografe) bracht ruim vijfendertig tuinthema's bij elkaar, met bijbehorende raadgevingen, foto's en (soms) poëzie. De Engelse invloed is weliswaar duidelijk, maar het licht en de contrasten zijn onmiskenbaar Australisch. De afbeeldingen van properties en homesteads tonen verfrissende alternatieven voor wat we in de doorsnee tuinboeken onder ogen krijgen.