Volvo draait beter dan Renault

Bij de autofabrikanten Volvo en Renault, die momenteel druk in onderhandeling zijn over een volledige fusie, is in de eerste helft van dit jaar sprake geweest van een tegengestelde winstontwikkeling.

Renault zag het resultaat voor belasting met 85 procent afkalven van 5,4 miljard tot 730 miljoen frank (234 miljoen gulden). Het kleinere Volvo deed het aanzienlijk beter. De Zweedse autoproducent wisselde een verlies van 103 miljoen kroon in voor een winst van 380 miljoen kroon (87,4 miljoen gulden).

Renault wijt de tegenvallende resultaten aan de zwakke Europese automarkt, die de activiteiten van het bedrijf in de tweede helft van het jaar nog verder zullen doen afnemen. Resultaat en omzet hebben te lijden onder “de sterk negatieve impact van tegenvallende economische omstandigheden”, aldus het concern. De stijging van de buitengewone lasten - 603 miljoen frank tegenover 6 miljoen frank in het eerste semester van vorig jaar - en hogere rentelasten hadden eveneens een sterk negatieve invloed op de resultaten.

Volgens de Franse autoproducent vertoont de Europese automarkt nog geen tekenen van herstel. De deelneming in Volvo leverde Renault in het eerste kwartaal nog een verlies op van 277 miljoen frank. In het tweede kwartaal bleef deze negatieve bijdrage beperkt tot 39 miljoen frank (12,5 miljoen gulden). De omzet van Renault daalde met ruim acht procent tot 87,11 miljard frank (28 miljard gulden).

De resultaten bij Volvo zitten daarentegen in de lift. De Zweedse vrachtwagen-, auto- en motorenproducent behaalde in de eerste helft van het jaar een nettowinst van 45 miljoen kroon (10,3 miljoen) tegenover een verlies van 81 miljoen kroon in de eerste helft van 1992. Ook de omzet nam toe en wel van 41,4 tot 48,8 miljard kroon (11,2 miljard gulden). Kostenreducties leverden een flinke bijdrage aan de resultaatverbeteringen.