VN: voortgang operaties in gevaar; Boutros: drastisch bezuinigen

NEW YORK, 27 AUG. De Verenigde Naties gaan drastisch bezuinigen om lidstaten te dwingen snel hun schulden aan de organisatie in te lossen. Secretaris-generaal Boutros-Ghali heeft dit gisteren aangekondig. Volgens hem zijn de VN niet in staat nieuwe verplichtingen aan te gaan en komt de voortgang van lopende operaties, zoals in Bosnië, in gevaar als niet binnen dertig dagen aanzienlijke bedragen worden overgemaakt.

De lidstaten zijn de VN in totaal meer dan twee miljard dollar verschuldigd. De Verenigde Staten, verantwoordelijk voor een kwart van het totale VN-budget, zijn de grootste debiteur met een schuld van 268 miljoen dollar voor vredesoperaties en 518 miljoen dollar voor reguliere kosten. Daarna volgt Rusland met een schuld van 509 miljoen dollar.

Er zal worden bezuinigd op reizen en het gebruik van adviseurs. Vergaderingen van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering krijgen voortaan na zessen geen technische assistentie meer en mogen alleen in noodgevallen nog in het weekeinde worden belegd. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jaarlijkse algemene debatten in de Assemblée, die in september beginnen en enkele weken duren. Vertalingen in het Russisch, Chinees, Arabisch en Spaans worden alleen gemaakt als er tijd voor is. Als de lidstaten in gebreke blijven volgen ingrijpender acties, dreigde de secretaris-generaal.

De uitgaven van de VN belopen meer dan 310 miljoen dollar per maand. Het huidige tegoed is nog toereikend tot de tweede week van september.

De VS en enkele andere landen hebben als een van de redenen voor hun trage betaling opgegeven dat de VN geteisterd worden door verkwisting en corruptie. (Reuter, AP, AFP)