Netto winst van Aegon met 7 procent omhoog

AMSTERDAM, 27 AUG. De netto winst van verzekeringsconcern Aegon is in het eerste halfjaar met ruim 7 procent gestegen van 463 miljoen gulden naar 497 miljoen gulden. Dit heeft Aegon gisteren bekendgemaakt.

Met name de levensverzekerings-activiteiten droegen, met een bijna 15 procent hogere operationele winst van 426 miljoen gulden, aan de winststijging bij.

Het resultaat bij schadeverzekeringen sloeg om van een operationele winst van 7 miljoen gulden in het eerste halfjaar van 1992 naar een verlies van 10 miljoen gulden. Aegon noemt zowel verliezen bij de activiteiten op de Britse verzekeringsbeurs Lloyds als tegenvallende resultaten bij autoschadeverzekering als reden, maar kon vanmorgen niet prijsgeven voor welk deel elk van deze activiteiten aan het verlies bijdroeg. Een woordvoerder van het concern zei dat Aegon, evenals de meeste andere verzekeraars, studeert op premieverhogingen voor het autoschadebedrijf. De tegenvallers bij Lloyds werken ook in de tweede helft van dit jaar door. Aegon spreekt voorts van een "belangrijk negatief effect van valutakoersontwikkelingen' in Europa op de winstcijfers, met name in Spanje.

De niet-operationele winst (uit beleggingen) was vrijwel onveranderd en stond in de eerste zes maanden van dit jaar op 85,9 miljoen gulden, tegen 85,7 miljoen gulden in de eerste zes maanden van vorig jaar.

De omzet van het verzekeringsconcern steeg in het eerste halfjaar van 8,03 miljard gulden naar 8,88 miljard gulden. Laagste stijger zijn de individuele levensverzekeringen, vooral door de verminderde activiteiten in koopsompolissen. De omzet-kostenverhouding is volgens Aegon verbeterd. Het concern keert een hoger interimdividend uit van 1,15 gulden tegenover 1,10 gulden over dezelfde periode van vorig jaar.

Aegon blijft optimistisch voor de resultaten over geheel 1993. De omzet gaat verder omhoog, terwijl de het bedrijfsresultaat over 1993 een lichte stijging zal laten zien. Dat resultaat zal per aandeel eveneens licht stijgen.