De Nieuwe Soberheid

Items, aug. 1993, uitg. BIS, ƒ 19,50. Industrieel Ontwerpen, juli-aug. 1993, uitg. Stichting in-form, ƒ 19,50.

Maar oorspronkelijk of niet, het is een prachtig voorbeeld van klassieke sculptuur en ook al kunnen we nu vaststellen dat de techniek waarmee het brons gegoten is bij de oude Romeinen onbekend was en pas in de zestiende eeuw in Europa werd toegepast, het beeld blijft voor mij een hoogtepunt van onze collectie.