PONCKE PRINCEN

In alle jaren, waarin ik sedert 1956 met Indonesië had te maken heb ik zorgvuldig vermeden Poncke Princen de hand te schudden of te ontmoeten.

Dat hij nu 45 jaar later geen visum voor Nederland kan krijgen bewijst wat een zwart-wit denkend haatdragend volkje we zijn. We laten het meest uiteenlopende gespuis uit alle delen van de wereld binnen, waaronder de nodige oorlogsmisdadigers uit Europa zelf (recentelijk), terwijl Hulst en Frankfurther voortreffelijke pleidooien lanceerden om ons gedrag te herzien. Kennelijk begrijpen mijnheer Kooijmans en de zijnen nog altijd niet welke fundamentele mensenrechten ook jegens eigen mensen in acht genomen behoren te worden. God verlosse ons van het CDA, dat hier sedert 1918 de dienst uit maakt en geve ons een roze coalitie in 1994.

Bovendien: wanneer vertelt deze krant haar lezers, dat het parlement machteloos was in de zaak van het paspoort van Princen, omdat de "hatemongers' van Buitenlandse Zaken aan Jaap de Hoop Scheffer (CDA) en Frans Weisglas (VVD) voormalige BuZa-mannetjes invloedrijke posities in het parlement toebedeelden, niet om Buitenlandse Zaken te controleren, maar om namens Kooijmans en zijn voorgangers, erop toe te zien, dat het parlement braaf "ja' zegt tegen alles wat uit Buitenlandse Zaken wordt gedecreteerd ... en de boer hij ploegde voort . . .