Conflict in vereniging bescherming van dieren

DEN HAAG, 20 AUG. Binnen de Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren bestaat grote onenigheid tussen het hoofdbestuur en een aantal afdelingen sinds eind juli directeur P. Steltman ontslag is aangezegd. Het hoofdbestuur zou jarenlang hebben gesjoemeld met ledenaantallen, onthoudt de leden informatie en weert kritische leden van vergaderingen, zo verwoordt E.B. Span, oud voorzitter van de afdeling Drachten de onmin binnen de vereniging. Hij zegt door het bestuur als "trouble-shooter' te worden gebuikt bij slecht functionerende afdelingen, maar het bestuur kwalificeert hem meer als "trouble-maker'.

Verscheidene afdelingsvoorzitters met een kritische houding tegenover het hoofdbestuur zijn volgens Span weggestemd door vergaderingen van vooraf geselecteerde leden. Ook Steltman beschuldigt het hoofdbestuur van onprofessioneel bestuur en fraude. Het hoofdbestuur zou goede sier hebben willen maken met een ledenaantal van 125.000, terwijl dit in werkelijkheid net boven de 100.000 ligt.

Steltman werd drie jaar geleden directeur van de Dierenbescherming. Volgens Span, die de afgelopen jaren werkte voor de afdeling Drachten, wordt Steltman “autoritair” gedrag verweten. Steltman kwam in conflict met enkele medewerkers op het landelijk bureau in Den Haag, onder wie het hoofd van de afdeling financiën en een medewerkster van het hoofdbestuur. Eerder stapte de "chef de bureau' al op uit onvrede met het beleid van het hoofdbestuur. Span: “Niemand is in staat dit bestuur te corrigeren. Er is maar één oplossing: het hoofdbestuur moet weg.”

Volgens Span is bij de afdelingen grote onrust ontstaan over de problemen. Twee afdelingen zouden overwegen zich af te scheiden. In 1990 diende hij op een algemene ledenvergadering al eens een motie van wantrouwen in tegen het hoofdbestuur. Die motie haalde het niet.

Secretaris H. Smid van het hoofdbestuur ontkent de aantijgingen. Volgens Smid is er “een aantal rancuneuze leden die pertinente onjuistheden verspreiden” om het hoofdbestuur in een kwaad daglicht te stellen. Het ontslag van directeur Steltman is gebaseerd op een onderzoek van het adviesbureau De Galan en Voigt, dat in april concludeerde dat er “onoplosbare problemen” waren tussen de directeur en het bestuur.

Smid erkent dat hetzelfde adviesbureau in 1990 al eens een kritisch rapport heeft geschreven over het hoofdbestuur van de Dierenbescherming. “Naar aanleiding van dat rapport is een van de leden opgestapt.” Alle maatregelen die De Galan en Voigt toen heeft aanbevolen zijn opgevolgd, aldus Smid.