KONING WILLEM I

In zijn column "De Belg in de wachtkamer' (NRC Handelsblad, 14 augustus) schrijft H.A. van Wijnen: “Zo kwam de Saxen-Coburger Leopold I op de troon, een monarch die een betere koning voor de Belgen was dan Willem I was geweest”.

Een betere koning? Voor de Franse, Franstalige en Fransdolle Maastrichtse en Brusselse advocaten van 1829 zeer zeker. Maar misschien mag men, na dit Nederlandse oordeel, ook een Belgische stem laten horen, die van L. Roppe, na de Tweede Wereldoorlog gouverneur van Belgisch-Limburg. In zijn "Ten Geleide' bij het boek van A. de Jonghe, De Taalpolitiek van Koning Willem I in de Zuidelijke Nederlanden (1814-1830), Brugge, 1967, schrijft hij: “Tussen de staatshoofden die over onze gewesten hebben geregeerd zijn er weinigen die met zoveel dagelijkse inspanning, met zoveel persoonlijke inzet en met zoveel zakenkennis hun regeringstaak hebben ten uitvoer gebracht als koning Willem I dit heeft gedaan.”