Frans Maas vreest forse winstdaling

De expeditie- en transportgroep Frans Maas uit Venlo is bang dat de resultaten dit jaar een stuk slechter zullen zijn dan aanvankelijk was verwacht.

De directie van Frans Maas heeft bekend gemaakt dat het resultaat dit jaar niet zal voldoen aan de al niet zo optimistische verwachtingen die in het jaarverslag over 1992 werden gegeven. De transportonderneming meldt op 17 september de halfjaarcijfers.

De oude prognoses van Frans Maas luidde dat het resultaat dit jaar “beduidend lager” zal uitkomen. In 1992 was er nog sprake van een kleine winststijging tot 36,5 miljoen gulden.

Volgens de directie van Frans Maas heeft de aanhoudende economische recessie in Europa de afgelopen maanden een grotere negatieve invloed gehad op de omzet- en resultatenontwikkeling van de groep dan in het begin van dit jaar werd voorzien. De vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn zodanig dat geen rekening wordt gehouden met een wezenlijke verandering in die ongunstige ontwikkelingen. De aanhoudende druk op omzetten, tarieven en marges duren de komende tijd voort.