Nederland wil vijf Bosniërs behandelen

ROTTERDAM, 12 AUG. Nederland is bereid ten minste vijf gewonde Bosniërs, zowel kinderen als volwassenen, op te nemen die niet in Bosnië zelf kunnen worden behandeld. Dit is vanmorgen tijdens overleg tussen vijf betrokken ministeries besloten.

Of en wanneer deze Bosniërs naar Nederland komen is nog niet bekend. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) heeft gisteren drie miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de opvang.

Andere Westeuropese landen hebben eveneens aangeboden ernstig zieke of zwaar gewonde Bosnische kinderen op te nemen. Evacuatie zal echter niet voor het komende weekeinde kunnen plaatshebben. Dan zullen er 41 gewonden, meest kinderen, uit Sarajevo worden geëvacueerd. Deze 41 vormen de lijst van meest hulpbehoevende gewonden. Twintig van de gewonden worden opgenomen door Groot-Brittannië, 16 door Zweden en vijf door Ierland. Daarnaast zijn ook Zwitserland, Italië en de Verenigde Staten bereid gewonden te behandelen. Finland wil honderd kinderen toelaten op voorwaarde dat ze door volwassenen worden vergezeld.

Buitenlandse Zaken zou vanmiddag in Den Haag met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties in Genève afspraken maken over de kinderen of andere gewonden die hier geholpen kunnen worden en over het transport. Op het ministerie van buitenlandse zaken troffen vanochtend WVC, Justitie, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking voorbereidingen voor de komst naar Nederland. Het ministerie van defensie heeft twee tot ambulancevliegtuigen omgebouwde F-27's klaarstaan om gewonden te vervoeren.

Behalve het Kennemer Gasthuis in Haarlem zijn inmiddels ook het Medisch Centrum Alkmaar, het Diaconessenhuis in Utrecht en het Eindhovense Catharinaziekenhuis bereid om op beperkte schaal Bosnische patiënten op te nemen. Maar algemeen directeur G. van der Wal van het Haarlemse ziekenhuis verwacht dat in de loop van de week nog meer ziekenhuizen gehoor zullen geven aan zijn verzoek om bedden beschikbaar te stellen.

De Bosnische patiënten zullen overigens eerst in het calamiteitenhospitaal, een onderdeel van het Centraal Militair Hospitaal en het Academisch Ziekenhuis Utrecht, worden opgenomen. Daar zullen ze worden behandeld tegen ziekenhuisinfecties die ze mogelijk in Joegoslavië hebben opgelopen en wordt ook bekeken waar ze vervolgens het beste kunnen worden behandeld. Het calamiteitenhospitaal is, onder andere door de ondergrondse ligging, niet geschikt voor langdurig verblijf.

De Landelijke Specialisten Vereniging “staat sympathiek” tegenover het initiatief van het Kennemer Ziekenhuis en is bereid dat waar nodig en mogelijk te steunen. Eerder had de LSV verklaard dat de specialisten zich niet met dergelijke evacuaties bezighielden.

Pag.3: "UNHCR heeft nooit om behandeling gevraagd'

De noodkreet van een arts over de slechte toestand waarin veertig gewonde kinderen in Serajevo verkeren, was gisteren voor Buitenlandse Zaken aanleiding om de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, te vragen of Nederland gewonde Bosnische kinderen kan opnemen. Volgens een woordvoerder van het ministerie is Nederland “altijd bereid geweest de helpende hand toe te steken”, maar kwam er nooit een concreet verzoek van de UNHCR om gewonden te behandelen. Naar aanleiding van de noodsituatie in Sarajevo is gisteren opnieuw die bereidheid getoond, aldus de woordvoerder. “Hulpverlening ter plekke is altijd het beste”, zegt de woordvoerder, “maar de middelen daarvoor ontbreken. In die zin is het noodzakelijk dat kinderen in het buitenland worden geholpen.” Aan de toelating van tenminste vijf gewonden waartoe vanmorgen is besloten, is de voorwaarde gesteld dat ze niet ter plaatse adequaat kunnen worden behandeld.

Over de financiering van het initiatief verkeert directeur Van der Wal van het Haarlemse Kennemer Gasthuis nog in onzekerheid. Maar ook als de overheid hier niet voldoende geld voor beschikbaar stelt gaat in elk geval zijn ziekenhuis door. “We moeten dat dan maar zien hoe we dat regelen”, aldus Van der Wal. Over de verwachte kosten kan hij geen uitspraak doen zolang onbekend is welke patiënten het ziekenhuis te verwerken krijgt. “De kosten voor de behandeling van patiënten met relatief lichte verwondingen zijn van een andere orde dan wanneer er bij de behandeling implementaten en hulpmiddelen gebruikt moeten worden.” De drie miljoen gulden die minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) gisteren beschikbaar stelde voor de opvang van Bosniërs kan in elk geval hiervoor worden gebruikt. Onduidelijk is nog of dit voldoende is voor de financiering van alle kosten.