Fidel Castro onverwachts in Colombia

CARTAGENA, 10 AUG. De Cubaanse leider Fidel Castro is gisteravond onverwachts in Colombia aangekomen voor besprekingen met president Cesar Gaviria.

Volgens een officiële verklaring zouden Castro en Gaviria gesprekken voortzetten die zij vorige maand, tijdens een bijeenkomst van Latijns-Amerikaanse leiders in Brazilië, begonnen waren. Details over de inhoud van die gesprekken werden niet gegeven. Castro werd op het vliegveld ontvangen door de Colombiaanse minister van buitenlandse zaken, Noemi Sanin de Rubio en Castro's vriend en winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur Gabriel Garcá Márquez. Sanin ontkende tegenover de pers dat Colombia gaat bemiddelen bij de Verenigde Staten teineinde het handelsembargo tegen Cuba op te heffen.

Regeringskringen in Bogotá zeiden dat Gaviria, die een voorstander is van vrije-markteconomie, zou proberen Castro ervan te overtuigen dat hij drastische politieke en economische hervormingen moet doorvoeren op Cuba. Gesuggereerd wordt dat Castro de pro-Cubaanse verzetsbeweging ELN op zou kunnen roepen haar gewapend verzet tegen de Colombiaanse regering te staken en vredesonderhandelingen te beginnen. Colombia verbrak in 1981 de diplomatieke betrekkingen met Cuba nadat het Castro ervan had beschuldigd marxistische guerillabewegingen in Zuid-Amerika te steunen. Vorig jaar werden de betrekkingen op consulair niveau hersteld. (Reuter, AP)