Angeles Mastretta

Angeles Mastretta: Vrouwen met grote ogen. Vert. Joost van de Woestijne. Uitg. Wereldbibliotheek, 192 blz. Prijs ƒ 29,90.

"Tante Clemencia was mooi, maar onder de bruine krullen zaten gedachten, en dat werd op de lange termijn een probleem.' Je kunt de verhalenbundel Vrouwen met grote ogen van de Mexicaanse schrijfster Angeles Mastretta een feministisch boek noemen, maar dat zou het boek onrecht doen. Het is een geestig boek, en humor is niet het sterkste punt van het feminisme. Zoals Mastretta in een interview verklaarde: "Mijn toon is niet die van vrouwen op oorlogspad, maar van vrouwen die vrij leven en vrij vertellen.'

Alle verhalen gaan over vrouwen, hoofdzakelijk over tantes. In ieder verhaal doorbreekt een vrouw geijkte patronen. Mastrette beschrijft de houding van een vrouw tegenover haar echtgenoot die er een minnares op na houdt, een vrouw die zelf twee geliefden heeft, de geheime fantasieën van tante Valeria die helemaal geen minnaar nodig heeft, de eigenzinnige liefde die niet gehoorzaamt aan wetten of wensen van ouders, vriendschap tussen vrouwen, en vriendschap tussen mannen en vrouwen ("een onvergeeflijk goed').

Ondanks de nuchterheid van de vrouwenfiguren over wat hun overkomt, is Vrouwen met grote ogen heel poëtisch. Merkwaardige gebeurtenissen worden verteld in een vanzelfsprekende verwondering. En zoals in veel Spaanstalige literatuur beleven de personages de gebeurtenissen op een sterk zintuiglijke manier: het boek zit vol geuren, kleuren en smaken.