Winst Philips met 10 procent omlaag naar 220 miljoen

EINDHOVEN, 5 AUG. Philips heeft het eerste halfjaar afgesloten met een netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening van 220 miljoen gulden, 21 miljoen minder dan vorig jaar. Dank zij de verkoop van het belang in een joint venture met het Japanse bedrijf Matsushita komt de totale netto winst uit op 1,3 miljard gulden.

Dat heeft het bedrijf vanochtend bekendgemaakt. De slechte economische situatie in Europa, waar Philips tweederde van zijn activiteiten ontplooit, houden de resultaten onder druk, aldus financieel directeur D. Eustace. De omzet daalde in de verslagperiode met 2 procent tot 27,2 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat daalde van 1,27 miljard in de eerste zes maanden van 1992 tot 1,045 miljard dit jaar.

Het recente tumult op de valutamarkten, die het Europese Monetaire Stelsel fataal beschadigde, zorgt voor extra complicaties. Onzekerheid over de wisselkoersen in Europa heeft het vertrouwen in een spoedig economisch herstel beschaamd, aldus Eustace. Onzekerheid bij bedrijven en consumenten zal het herstel vertragen. “Het leven in de zakenwereld is extreem moeilijk geworden. De nieuwe onzekerheid leidt tot het uitstel van investeringsbeslissingen.”

Eustace waagde zich dan ook niet aan voorspellingen over de resultaten in de tweede helft van dit jaar. Economisch herstel zal zich pas in de tweede helft van 1994 manifesteren, verwacht hij.

De totale opbrengst van de verkoop van het Japanse belang bedroeg 3 miljard gulden. Samen met een effectief beheer van het beschikbare kapitaal leidde dat tot een financieringsoverschot van 4,7 miljard gulden. Een groot deel van dat bedrag is aangewend voor de aflossing van rentedragende schulden en conversiecertificaten. De aflossing van de certificaten heeft een verwatering van het aandelenkapitaal voorkomen en dank zij de aflossing van de schulden zijn de voor Philips zo vitale balansverhoudingen verder verbeterd. De verbetering van Philips' financiële positie, gecombineerd met een vrijwel stabiel resultaat uit gewone activiteiten onder moeilijke economische omstandigheden, was voor de beurs aanleiding het aandeel te belonen met een koersstijging van 1,10 tot 34,30 gulden omstreeks het middaguur.

De in het afgelopen jaar veelvuldig geplaagde sector consumentenelektronica is nog steeds verliesgevend, hoewel het verlies met 150 miljoen gulden iets minder is dan de 177 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. De prijserosie in de markt voor audio- en videoprodukten houdt aan en schommelt nog steeds omstreeks 2 procent.

Pag.15: Sector audio/video herhaalt positieve prognose voor 1994

De sector audio/video houdt vast aan de voorspelling in de loop van 1994 weer in de zwarte cijfers te zullen raken.

Ook de hoofdzakelijk in Duitsland en Frankrijk opererende divisie communicatiesystemen kampt nog steeds met zwakke verkopen en dalende prijzen. Voor beide afdelingen zijn verdergaande herstructureringen in voorbereiding.

Goede resultaten werden geboekt door de produktsectoren Verlichting, Componenten en Overige Consumentenprodukten, waaronder het meerderheidsbelang in platenmaatschappij Polygram en de divisie kleine huishoudelijke apparaten vallen.Ook het bedrijfsonderdeel Medische Systemen verbeterde het resultaat.

Het totale personeelsbestand is in de afgelopen zes maanden gedaald met 6.200 personen. Het leeuwedeel daarvan, 5.800 mensen, verliet de onderneming omdat bedrijfsonderdelen werden afgestoten. Philips houdt vast aan het voornemen het personeelsbestand in de loop van dit jaar te verminderen met tussen 10.000 en 15.000 personen. Eind juni waren bij Philips nog 254.000 mensen in dienst.

Met name voor het vierde kwartaal is de beëindiging van een aantal bedrijfsactiviteiten voorzien. Een deel van de opbrengst uit de verkoop van het Japanse belang is gereserveerd om die nieuwe, nog niet nader omschreven, plannen te financieren.