Herstel resultaat Royal Nederland

Verzekeraar Royal Nederland Verzekeringen te Rotterdam, onderdeel van de Britse Royal Insurance Group, heeft in het tweede kwartaal zo goed gedraaid dat het verlies van de eerste drie maanden van 5,3 miljoen gulden volledig is weggewerkt.

Over de eerste zes maanden is zelfs nog netto een ton verdiend. Dit was overigens beduidend minder dan in de eerste helft van 1992, toen 4,7 miljoen gulden werd verdiend.

Over geheel 1993 verwacht de directie een positief bedrijfsresultaat. Hierbij wordt voor het schadebedrijf een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de verdere ontwikkelingen. Hoewel bij de autoverzekeringen nog sprake is van een zorgelijke situatie, toont de branche brandverzekeringen een aanzet tot herstel. Voor de gang van zaken bij het "levenbedrijf' zijn de vooruitzichten positief.

In de eerste zes maanden is voor 300 miljoen gulden aan hypotheken verstrekt. Bij schadeverzekeringen is in het eerste halfjaar een premiegroei van 7,3 procent bereikt. Het premie-inkomen bij leven verdubbelde zelfs ruim. Het premie-inkomen van de groep steeg in de eerste helft van 1993 van 364 miljoen naar 412 miljoen gulden.