Felle kritiek op Nederland; Suriname gaat niet naar IMF voor economie

PARAMARIBO, 3 AUG. Suriname zal zich niet wenden tot het Internationale Monetaire Fonds (IMF) voor steun bij sanering van de economie.

Dat heeft president R. Venetiaan gisteravond gezegd na afloop van een vergadering van de politieke leiders van de vier regeringspartijen.

Nederland heeft Suriname onlangs geadviseerd naar het IMF te stappen, nadat de EG haar medewerking introk aan een structureel aanpassingsprogramma voor de Surinaamse economie. Volgens de EG is nog nauwelijks begonnen met uitvoering van dat programma, dat vorig jaar met grote moeite is aanvaard door het Surinaamse parlement. Na het besluit van de EG zegde Nederland de betalingsbalanssteun aan Suriname op.

Venetiaan, behalve president ook voorzitter van de creoolse regeringspartij NPS, zei gisteren dat de regeringscoalitie Nieuw Front “de verwijzing door Nederland naar het IMF niet accepteert. Wij houden Nederland aan zijn verdragsverplichtingen tegenover Suriname.” De overige drie politieke leiders zijn het met hem eens, al verklaarde J. Lachmon, voorzitter van de hindoestaanse VHP, vrijdagavond nog bereid te zijn met het IMF te praten. De regeringscombinatie beveelt de regering nu aan “elders” ondersteuning te vinden voor de uitvoering van het economische aanpassingsprogramma. De regering komt vandaag bijeen om een standpunt te bepalen.

De Surinaamse regering vreest vooral de sociale gevolgen van een sanering met hulp van het IMF. Nederland heeft Suriname er echter op gewezen dat het IMF al lang niet meer de keiharde aanpak voorstaat waar Suriname beducht voor is.

Venetiaan zei gisteren dat tijdens de bijeenkomst alle vier politieke leiders de aanpak van Nederland onacceptabel hebben genoemd. “Er zijn afspraken gemaakt. Wanneer mocht blijken dat bij de EG een andere opvatting bestaat, is het zaak dat overleg gepleegd wordt. Nederland kan niet eenzijdig een boodschap sturen dat wij naar het IMF moeten gaan”, aldus de Surinaamse president.

Suriname heeft nog 1,3 miljard gulden tegoed uit de ontwikkelingshulp die werd toegezegd bij de onafhankelijkheid in 1975 en opgeschort na de decembermoorden in 1982. Sinds het Raamverdrag van vorig jaar is weer een begin gemaakt met uitbetaling van de hulp, gekoppeld aan een ingrijpende sanering van de Surinaamse economie.

De NPS heeft gisteren een verklaring uitgegeven waarin betoogd wordt dat Nederland op vele manieren het onafhankelijkheidsverdrag van 1975 en het Raamverdrag van 1992 heeft geschonden. Nederland schendt het principe van eerbieding van van de souvereiniteit en van de gelijkwaardigheid van partners, aldus de NPS.

Minister W. Soemita (sociale zaken en volkshuisvesting) zei gisteren nog de hoop te koesteren dat Nederland 9,7 miljoen gulden zal toewijzen aan huisvestingsprojecten. Hij meent dat de projecten kunnen worden gebracht onder programma's met een humanitair karakter, waarvoor Nederland nog wel geld ter beschikking stelt.