Winst Thomassen lager door belasting

Thomassen International Holding te Rheden, fabrikant van compressoren en gasturbines, heeft over de eerste helft van dit jaar een winst vóór belastingen geboekt van 13 miljoen gulden.

Dit bedrag vertegenwoordigt 23 procent stijging ten opzichte van de eerste zes maanden van 1991 (10,6 miljoen gulden). De winst ná belastingen bedraagt 8,5 miljoen gulden en is nagenoeg even groot als die behaald in het overeenkomstige tijdvak van vorig jaar. Oorzaak hiervan is dat in 1992 een fiscaal compensabel verlies kon worden benut. Dit jaar is zo'n aftrekpost niet aanwezig.

Over de eerste helft van 1993 werd 182 miljoen gulden omzet behaald, 11 miljoen gulden meer dan een jaar geleden. De investeringen zullen op vrijwel hetzelfde niveau uitkomen als die van vorig jaar (12 miljoen gulden). Het aantal werknemers steeg met 32 en bedraagt thans 754.

Voor geheel 1993 verwacht de directie dat de orderontvangst het peil van 1992 zal behouden en dat de winst gelijk zal blijven aan die van vorig jaar.