WESPENDIEF

In zijn voorpaginacolumn "Als Was' van 23 juli schrijft Koos van Zomeren over een stukje wespenraat: grijs, vochtig en taai. De structuur leek hem als van karton.

Dat is heel juist; het is van gekauwd houtachtig vezelig materiaal. De kleur hangt voor een heel groot deel af van het beschikbare materiaal in de omgeving van het nest. Zelfs oud houtrijkpapier kan worden gebruikt, waardoor het nest een witachtige kleur krijgt. Ik heb nooit verschil gezien tussen de nesten van de Duitse wesp - overigens 90 procent van de wespen - en de gewone (Hollandse?). Als oud-lokale imker ben ik nogal eens gevraagd om "die enge beesten' (wespen dus) uit diverse huizen, schuren enzovoorts te verwijderen en deswege heb ik veel bouwsels gezien.

De wasgeur, penetrant aanwezig, komt zeker niet van de wespen, mogelijk van de hommels, die wel een wasnest maken. Als de bijen, maar die komen eigenlijk in deze streken niet in het wild voor. Een enkele niet opgemerkte zwerm zet zich weleens in de zomer of najaar vast, onopgemerkt, maar gaat in de winter dood. Te koud en te weinig overlevingsvoorraad. In de bijenkasten, bij de imkers, heb ik nog nooit een wespendief opgemerkt.

    • J. Grünbauer