Voortzetting van Fodor in oude galerie Brinkman

AMSTERDAM, 31 JULI. Het Bureau Amsterdam van het Stedelijk Museum, de voortzetting van het inmiddels gesloten Museum Fodor voor Amsterdamse kunstenaars, wordt ondergebracht aan de Rozenstraat, in de ruimte van de onlangs gesloten galerie Brinkman. Het college van B en W honoreert hiermee een verzoek van directeur Rudi Fuchs van het Stedelijk en zal het voorstel ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

Fodor heeft eind vorig jaar als museum de deuren gesloten, maar Fuchs besliste dat de zogenaamde "Fodor-functie' voor de kunstenaars in de hoofdstad behouden moest blijven. Toen werd het Bureau Amsterdam onder leiding van voormalige Fodor-conservator Leontine Coeleweij opgericht, dat zich voor het eerst presenteerde op de afgelopen KunstRai.

Het Stedelijk en het Bureau Amsterdam zijn vanwege ruimtenood - zoals bekend laat de uitbreiding nog op zich wachten - op zoek gegaan naar ruimte buiten het museum, maar dan wel een met een "museaal karakter'. De overname kost 60.000 gulden. Volgens Coelewij is het de bedoeling om in de drieledige ruimte van Brinkman aan de Rozenstraat 59, waar het daglicht via daklichten binnenstroomt, zowel het kantoor van het Bureau te vestigen als om er groeps- en solotentoonstellingen te houden en lezingen en discussies te organiseren.

Zoals bekend wordt Fodor nu verbouwd naar een ontwerp van architecten Benthem en Crouwel ten behoeve van het nieuwe Vormgevingsinstituut. Voormalige galerist Hans Brinkman is verderop in dezelfde straat een café, de Laurierboom, begonnen.