Verplichte bloedproef voor varkens

DEN HAAG, 31 JULI. Alle varkensbedrijven in Nederland moeten vanaf 1 december vrij zijn van blaasjesziekte. Dat heeft het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij gisteren bekendgemaakt.

Varkenshouders moeten een gezondheidsverklaring van de veearts kunnen overleggen die aantoont dat de besmettelijke ziekte niet op het bedrijf aanwezig is. Daartoe moet het bloed van tenminste twaalf varkens per bedrijf worden onderzocht. In de toekomst kan een dergelijk gebod ook voor andere ziekten gaan gelden, zoals bij voorbeeld de ziekte van Aujeszky.

De gezondheidsverklaring blijft vier maanden geldig. Het ministerie raadt varkensboeren aan snel bloedonderzoek te laten verrichten omdat er in totaal 350.000 varkens moeten worden geprikt.

Als gevolg van de blaasjesziekte heeft de Nederlandse varkenshouderij dit jaar te kampen gehad met diverse exportbelemmerende maatregelen. Daardoor is de prijs van biggen gekelderd, hetgeen de zeugenhouderij in financiële moeilijkheden heeft gebracht.