Staakt-het-vuren blijft uit; Israel neemt nog geen besluit over Libanon

TEL AVIV, 31 JULI. Israel heeft nog geen besluit genomen over een grote landoperatie ten noorden van de zogeheten "veiligheidszone' in Zuid-Libanon tegen Hezbollah-strijders, en evenmin over een mogelijk staakt-het-vuren in het gebied.

Op een bijzondere kabinetszitting in Tel Aviv werden volgens regeringswoordvoerders gisteren “geen beslissingen” genomen.

Gisteravond ontstond enige verwarring toen officieren van de VN-vredesmacht UNIFIL in Zuid-Libanon gewag maakten van een drastische vermindering van de vijandelijkheden tegen de fundamentalistisch-shi'itische beweging Hezbollah. Een regeringswoordvoerder in Tel Aviv was er als de kippen bij om de speculaties over een op handen zijnd staakt-het-vuren de kop in te drukken. “De strijd gaat gewoon door”, zei hij.

Zware regenval in Noord-Israel en Zuid-Libanon remde gisteravond het Israelische offensief tegen Hezbollah af en leidde tot optimistische berichten over beëindiging van de strijd. Volgens waarnemers ter plekke is er gisteren echter juist sprake geweest van verdere versterking van de Israelische strijdkrachten in de veiligheidszone met tanks en artillerie. Noord-Israel kreeg gisteren weer enkele katjoesja-raketaanvallen te incasseren van de zijde van Hezbollah en de bevolking heeft opdracht van het leger gekregen in de schuilkelders te blijven.

Israel zal volgens premier Yitzhak Rabin met beëindiging van de strijd instemmen indien Hezbollah Israelische aanvallen op strijders van deze organisatie ten noorden van de veiligheidszone niet met katjoesja-raketvuur op Noord-Israel beantwoordt. Israel is er volgens deze strategie op uit Hezbollah de spelregels van de "nieuwe orde' in Zuid-Libanon op te leggen.

Deze Israelische stellingname maakt een diplomatieke doorbraak in de Libanese crisis op de zevende dag van de Israelische operatie tegen Hezbollah buitengewoon moeilijk. De machtige secretaris-generaal van Hezbollah, sjeik Hassan Nasrallah, heeft zich gisteren uitgesproken voor een staakt-het vuren en een einde van de raketbeschietingen op Noord-Israel indien Israel de strijd staakt. Met geen woord repte hij over de Israelische wens om de katjoesja-capaciteit van Hezbollah tegen Noord-Israel onder alle omstandigheden uit te schakelen.

Terwijl de strijd voortgaat neemt de kritiek vanuit de linkervleugel van de regering-Rabin op de militaire machtsexplosie tegen Hezbollah in Zuid-Libanon toe. Met name de vier ministers van het linkse Merets hebben grote moeite met de verdrijving van honderdduizenden Libanezen uit hun dorpen, waarvan vele vervolgens als gevolg van Israelische beschietingen en luchtaanvallen grote schade oplopen en onbewoonbaar worden.

Deze tactiek van de verschroeide aarde is volgens minister Shulamit Aloni, de leider van Merets, in strijd met de humanitaire waarden waarvoor deze partij staat. De Israelische militaire censuur heeft deze eerste dagen meningsverschillen in de boezem van de regering over de oorlogvoering in Zuid-Libanon uit de media proberen te houden, maar heeft kennelijk in opdracht van Rabin deze poging opgegeven. Op het Israelische tv-scherm verschenen gisteravond dan ook enkele ministers die duidelijk lieten uitkomen dat ze tegen de actie zijn maar zolang de “jongens vechten” de meningsverschillen met Rabin in het openbaar niet willen uitdiepen.

De vijf Arabische parlementariërs die Rabins parlementaire meerderheid garanderen overwegen serieus hun automatische steun aan de regering wegens de actie in Libanon in te trekken. Zij zouden volgende week wel eens voor een motie van wantrouwen tegen de regering Rabin kunnen stemmen.

Indien de komst van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Warren Christopher naar het Midden-Oosten volgende week niet gepaard gaat met een staakt-het-vuren zou de regering-Rabin in ernstige moeilijkheden kunnen komen. Verlies van het Arabische blok verplicht Rabin uit te kijken naar steun van nationalistische partijen die tegen zijn huidige vredesdiplomatie zijn.