Schippers bezetten NS-rangeerterrein Rotterdamse haven

PAG.13 GELOOF EN GELD VERDELEN SCHIPPERS

ROTTERDAM, 31 JULI. Ruim honderd actievoerende binnenschippers hebben gisteravond het goederenverkeer per spoor van en naar de Rotterdamse haven nagenoeg stilgelegd.

Met deze actie willen de schippers hun eisen kracht bijzetten in het conflict over de vrachtverdeling in de binnenvaart op België en Frankrijk. Omstreeks negen uur gisteravond bezetten zij het regelcentrum van de Kijfhoek nabij Rotterdam, het grootste rangeercomplex in Nederland.

De schippers kondigden aan dat de actie 24 uur zou duren. Na overleg met de NS lieten zij enkele treinen met gevaarlijke stoffen passeren. Het doorgaande verkeer van passagierstreinen op het traject Rotterdam-Dordrecht ondervond geen hinder van de actie.

Spoedoverleg gisteravond tussen de burgemeesters van Heerjansdam en Zwijndrecht, de NS en de politie leidde niet tot ingrijpen. “We beschouwen de actie wel als illegaal, maar ontruimen is nu niet aan de orde”, aldus een woordvoerder.

De Spoorwegen waren al eerder doelwit van acties van de schippers. Enkele weken geleden werden stations in Utrecht, Rotterdam en Roermond kortstondig bezet. Daarna richtten zij hun acties op het belemmeren van het scheepvaartverkeer, waarbij begin deze week ook verschillende sluizen werden geblokkeerd. De schippers zeiden met de bezetting van de Kijfhoek ook te protesteren tegen nadelige gevolgen voor de binnenvaart van de aanleg van de Betuwespoorlijn.

De schippers schoven gistermiddag voorzitter W. Lodder van de bevrachtingscommissie van de vrijwillige toerbeurt Noord-Zuid naar voren als “aftaster”. Hij zou moeten nagaan waar de “politieke mogelijkheden liggen” om uit de impasse te komen die ontstond nadat de bemiddelingspoging van mr. B. Biesheuvel woensdag mislukte. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) liet toen weten dat op haar departement “de deur openstaat”, maar ze zei ook dat er alleen te praten valt binnen het kader van het plan-Biesheuvel. Dat voorziet in een tijdelijke wettelijke regeling van het nu vrijwillige toerbeurtsysteem op de routes naar België en Frankrijk. Daarbij zouden vaste bodemprijzen gelden. De schippers vinden zo'n tijdelijke regeling onvoldoende.

De president van de rechtbank in Middelburg deed gisteren geen uitspraak in twee kort gedingen over het vier weken durende conflict in de binnenvaart. Hij hield op verzoek van alle betrokken partijen - overheden, verladers en binnenschippers - beide zaken aan tot vrijdag 27 augustus voor nader onderling overleg. Onderwijl mogen de schippers de vaarwegen niet meer blokkeren, maar is "breed liggen' wel toegestaan, aldus de president van de rechtbank.