Ramsj

Gebonden, De Walburg Pers 1987, van ƒ 49,90 voor ƒ 16,90. Steven Sterk, Utrecht.

Studie over de huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse huis tussen circa 880 en 1299. De schrijver heeft getracht een en ander te belichten vanuit de vrouwen van dit huis. Voor de 13de eeuw konden de gravinnen nog wel politieke invloed uitoefenen, maar daarna niet meer. Spaarzaam gellustreerd, ietwat houterig geschreven maar wel degelijk.