Ramsj

Gebonden, Viking 1991, van ƒ 44,65 voor ƒ 13,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Engelse tegenhanger van het Stijlboek van de Volkskrant. Alfabetisch overzicht van de valkuilen in het Engels op het gebied van o.a. spelling, hoofdletters, meervoudsvormen, afbrekingen, afkortingen, Brits en Amerikaans-Engels. De trefwoorden zijn doorgaans erg kort.

    • Ewoud Sanders