PROTEST

Een schilder uit het Russische Petersburg heeft uit protest tegen de douanetarieven voor het uitvoeren van kunstwerken, een aantal van zijn schilderijen op straat verbrand. De uitvoertarieven zijn even hoog als de prijzen, waardoor de aankoop door buitenlanders van Russische kunst nagenoeg stil is komen te liggen.