Geen uitkering aandeelhouders failliet United Dutch

De curator van de in mei gefailleerde investeringsmaatschappij United Dutch Group (UDG) verwacht dat geen uitkering kan worden gedaan aan de achtergestelde crediteuren (obligatiehouders) en de aandeelhouders. Dit schrijft hij in zijn tweede tussentijdse faillissementsverslag.