Financiering stadion bijna rond, maar Ouder-Amstel protesteert

AMSTERDAM, 31 JULI. De financiering voor het nieuwe stadion in Amsterdam is zo goed als rond. Vier grote sponsors hebben overeenstemming bereikt over een bedrag van in totaal 25 miljoen. De sponsors zijn de bouwcombinatie Ballast Nedam/Bredero, Grolsche Bierbrouwerij, Philips Nederland en PTT Telecom. Volgens de Amsterdamse wethouder L. Genet kan nu op korte termijn met de bouw van het stadion worden begonnen.

Het nieuwe stadion, waarvan voetbalclub Ajax de hoofdbespeler zal worden, is begroot op ruim 200 miljoen gulden. Ajax draagt 20 miljoen gulden bij, de gemeente Amsterdam 60 miljoen en het rijk 10 miljoen. Voor een bedrag van 25 miljoen gulden zijn aandelen uitgegeven. De sponsors moeten gezamenlijk 35 miljoen opleveren.

Onderhandelingen met de sponsors Coca-Cola en de RAI over een bedrag van 10 miljoen zijn in een ver gevorderd stadium, aldus C. van Zadelhoff van Amsterdam Stadion NV. Het resterende bedrag wordt gefinancierd uit vreemd vermogen.

Tegen de komst van het nieuwe stadion lopen nog diverse procedures van de gemeente Ouder-Amstel. Zij vreest dat het stadion veel verkeers- en geluidsoverlast gaat veroorzaken. Op 10 augustus maken Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend of zij een verklaring van geen bezwaar afgeven om met de bouw van het stadion te beginnen. “We vragen dan onmiddellijk schorsing aan”, zegt een woordvoerder van de gemeente Ouder-Amstel. “We zullen er alles aan doen de bouw zo lang mogelijk tegen te houden. We gaan echt de barricade op.”

Volgens wethouder Genet is de kans dat de bouw niet doorgaat bijzonder klein. “In oktober zijn alle procedures doorlopen en kunnen we beginnen.” Volgens hem is aan de grootste bezwaren van de gemeente Ouder-Amstel tegemoet gekomen. “Ouder-Amstel heeft nu alleen nog maar een houding van not in my backyard.”

De bouw van het stadion kan volgens Genet niet veel langer worden uitgesteld. “Het is toch volstrekt ondenkbaar dat Amsterdam niet in aanmerking kan komen voor grote internationale kampioenschappen.”

Zowel Ajax als de founders lieten in dreigende bewoordingen weten dat van langdurig uitstel geen sprake mag zijn. “Voor Ajax is het absoluut noodzakelijk dat dit jaar met de bouw wordt begonnen”, liet bestuurslid U. Coronel weten. De voetbalclub verwacht midden volgende week alle seizoenkaarten voor het komend voetbalseizoen te hebben verkocht.

“Dat betekent dat we steeds voor een uitverkocht huis spelen, maar dat klinkt mooier dan het is”, zei Coronel. “We moeten werken met een begroting van hooguit 19 miljoen gulden. Willen we in de internationale top kunnen meedraaien, dan moeten we naar minstens 25 miljoen gulden. Uitstel heeft voor ons onacceptabele consequenties. Wat Ajax betreft zijn we dan terug bij af.”

Ook Philips-vertegenwoordiger W. de Cock gaf namens de founders te kennen “dat er een grens is”. Mocht Gedeputeerde Staten op 10 augustus onverhoopt besluiten om geen verklaring van geen bezwaar af te geven tegen het volgen van een versnelde bestemmingsplanprocedure, dan zullen de founders zich op hun positie beraden.