Duits Bondsdaglid "werkte voor Stasi'

BONN, 31 JULI. Het 56-jarige FDP-Bondsdaglid Wolfgang Lüder wordt ervan verdacht voor de staatsveiligheidsdienst (Stasi) van de vroegere DDR te hebben gewerkt. Dat zou zijn gebleken uit een kopie van een Stasi-dossier. Enkele duizenden van zulke kopieën zijn na twee jaar onderhandelen in mei door de Russische KGB aan Duitsland afgestaan. De Stasi zond vroeger kopieën van alle belangrijke dossiers naar de KGB-centrale.

Na de aankomst van de KGB-dossiers in Duitsland, waar zij door de binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) zijn onderzocht en vervolgens doorgezonden naar het bureau van de procureur-generaal in Karlsruhe, werd al snel bekend dat zij explosieve gegegens bevatten. Onderminister Bern Schmidbauer (CDU), die onder kanselier Helmut Kohl belast is met de coördinatie van het werk van de Duitse inlichtingendiensten, had al laten weten dat in de dossiers vele namen van bekende Westduitse mensen uit de wereld van politiek, bedrijfsleven, kerk en cultuur voorkomen. Hij preciseerde dat in een overleg met een commissie uit de Bondsdag tot “enkele honderden”.

Kohl verraste twee weken geleden in een televisie-interview met de mededeling dat hij met de vroegere SPD-kanselier Willy Brandt vorige herfst aan diens sterfbed had afgesproken dat de dossiers niet zouden worden misbruikt voor het organiseren van een soort “bijltjesdag”. De beide politici waren het erover eens geweest dat de documenten “behoedzaam” moesten worden behandeld en dat de vroegere Stasi niet ook nog na het verdwijnen van de DDR voor persoonlijke drama's in de Bondsrepubliek zou mogen zorgen.

Lüder, die eerder wethouder van economische zaken in West-Berlijn is geweest, zou bij de Stasi de status van Inofficieel medewerker (IM) hebben gehad. Hij ontkent dat en zegt niet te weten waarop de verdenking tegen hem gebaseerd is. Lüder heeft Bondsdagpresidente Rita Süssmuth gevraagd eraan mee te werken dat zijn parlementaire immuniteit snel wordt opgeheven opdat hij zich beter tegen de verdenking teweer kan stellen.

Ander nieuws van het vroegere Duits-Duitse spionagefront van het gerechtshof in Karlsruhe. Dat corrigeerde een rechtbank in München, die er eerder in een proces tegen de gewezen Oostduitse inlichtingendienst-generaal Harry Schütt van was uitgegaan dat hij slechts kon worden veroordeeld wegens het aanzetten van zijn Westduitse agenten tot strafbare handelingen in hun land.

Argument voor die redenering was dat de DDR een soevereine staat was waarvan de burgers niet achteraf kunnen worden veroordeeld wegens spionage tegen de Bondsrepubliek of voor misdrijven van hun agenten daar. Reden waarom Schütt wegens een dergelijk concreet geval van een van zijn vroegere agenten begin dit jaar in München “slechts” tot 2 jaar werd veroordeeld, een uitspraak waartegen zowel hij als de officier van justitie in beroep ging.

Het gerechtshof in Karlsruhe heeft nu bepaald dat Schütt als medeplichtige (Mittäter) moet worden berecht. Zijn arrest is van groot principieel belang, bijvoorbeeld ook voor de vroegere DDR-spionagechef Markus Wolf (die al weken in Düsseldorf terecht staat. Maar het laatste woord spreekt komend najaar pas het Duitse Constitutionele Hof (de hoogste rechter), dat dit vraagstuk al ruim twee jaar bestudeert.