Comité eist geld voor weduwen van zieke kompels

HEERLEN, 31 JULI. Het actiecomité “Ereschuld mijnwerkers” dat zich inzet voor een uitkering aan alle oud-kompels die lijden aan de beroepsziekte silicose (stoflongen), wil dat alle weduwen van slachtoffers een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming.

Het comité heeft de weduwen opgeroepen tot actie na uitspraken van secretaris W. Friedrichs van de provinciale stichting “Silicose oud-mijnwerkers”, dat weduwen wier man na 17 december 1992 overleden is in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding.

Omdat de stichting tot nu toe weduwen van silicose-slachtoffers uitsloot van een uitkering, is de beslissing van de stichting een doorbraak. Maar het actiecomité meent echter dat alle betrokken weduwen aanspraak moeten kunnen maken op een uitkering. Er zou volgens de stichting nieuw onrecht ontstaan wanneer de datum van overlijden van de silicose-patiënt bepalend zou zijn voor een uitkering aan zijn weduwe. “Er is een geval van een weduwe wiens echtgenoot stierf op 23 november 1992”, aldus een woordvoerder. “Als die man drie weken langer had geademd, was de weduwe wel in aanmerking gekomen voor een uitkering.”

Het actiecomité heeft steeds geijverd voor een uitkering aan alle slachtoffers van de ziekte, tot wie ook de weduwen worden gerekend. “In eerste instantie kwam een groep van slechts 350 slachtoffers in aanmerking voor een uitkering”, aldus de woordvoerder van het actiecomité. “Na een handtekeningenactie werd de groep aanzienlijk groter, ruim 1200 mensen. Maar de weduwen bleven er nog steeds buiten.”

Volgens het actiecomité kan de groep slachtoffers, inclusief de weduwen, uitgroeien tot 3000 mensen. “De longartsen zitten tot volgend jaar vol met mensen die hun longen laten controleren”, aldus het actiecomité.

De stichting, die zonder tussenkomst van de staatssecretaris van sociale zaken mag bepalen wie er voor een uitkering in aanmerking komt, heeft op dit moment ongeveer 5 miljoen gulden in kas. Volgens het actiecomité is er op zijn minst 7,5 miljoen gulden nodig. Wanneer het aantal slachtoffers groeit tot 3000 is ruim 30 miljoen gulden nodig. Het actiecomité vindt dat het rijk met meer geld over de brug moeten komen. De staatssecretaris zou daarbij een voorbeeld moeten nemen aan de Limburgse gemeenten, zo vindt het comité, die afhankelijk van het aantal inwoners een geldbedrag beschikbaar stellen.