Bodybuilders moeten als topattractie Haags non-evenement financieel redden; Misverstanden tekenen World Games

DEN HAAG, 31 JULI. De bodybuilders zijn vandaag de topattractie van de World Games. De organisatie heeft het genteresseerde publiek op het laatste moment verrast met een aanbieding. Honderd gulden voor twee dagen bodybuilding, zo was gisteren op elke Haagse lantaarnpaal en in twee landelijke ochtendbladen te lezen. Een noodkreet naar aanleiding van valse berichten dat de korfbalfinale en het bodybuilding-programma al lang en breed uitverkocht waren.

Het World Games-bestuur werd gedwongen advertenties te plaatsen, omdat de voorverkoop tegenviel. De begroting hield weliswaar rekening met een volle bak, maar bij Nederland-België was de Houtrusthal slechts voor de helft gevuld met korfballiefhebbers. Een tweede tegenvaller moest voorkomen worden. Want wie gaat er nog naar een wedstrijd kijken als hij in de veronderstelling is dat die wedstrijd al lang uitverkocht is?

Het misverstand staat niet op zichzelf. Zo zou de Houtrusthal vorige week tienduizenden guldens schade hebben opgelopen toen het dak begon te lekken en de speelvloer beschadigd werd. “Het ging maar om twee plasjes”, verklaart F. Toet, ambtenaar Sportzaken van de gemeente Den Haag en als zodanig betrokken bij de World Games. “Ik begrijp absoluut niet hoe dat nieuws verspreid is. We hebben er helemaal geen kosten aan gehad.”

Misschien is het stemmingmakerij. De World Games worden geplaagd door tegenvallers. Het slechte weer houdt veel publiek weg van de buitensporten. Een troosteloze ambiance schaadt elke reputatie, zeker als die op zichzelf al discutabel is. Wanneer casting, pétanque en vinzwemmen de revue passeren, denkt de criticus al gauw dat het hele toernooi niets voorstelt.

Volgens penningmeester C.J. Westerman vormen de tegenvallende bezoekersaantallen nauwelijks een schadepost op de begroting van de World Games. “De entreegelden moesten vier ton opleveren. Dat is relatief weinig op een totaal bedrag van zes miljoen. Bovendien hebben we een bedrag voor onvoorziene posten in de begroting opgesteld”, aldus de man die in het dagelijks leven werkzaam is bij een groot accountantskantoor. Westerman spreekt de hoop uit dat na afloop in totaal ongeveer zeventigduizend bezoekers betaald hebben. “Halverwege hebben we er dertigduizend geteld, maar we rekenen toch een beetje op het bodybuilden.”

De organisatie ging in haar draaiboek nog uit van 125.000 duizend bezoekers. Die raming was gebaseerd op cijfers van de laatste World Games in het Duitse Karlsruhe. Dat evenement was volgens de overlevering een doorslaggevend succes. Maar er zijn geruchten dat de gemeente Karlsruhe op het laatste moment ook nog 1.5 miljoen gulden moest bijspringen om de World Games althans quitte te laten draaien.

De Duitse organisatie had het economische tij nog mee. In 1989 waren er genoeg sponsors die wilden adverteren. Vier jaar later staan de geldschieters niet in de rij. Westerman: “We hebben de begroting in november vorig jaar om die reden al een beetje moeten bijstellen. En de belangstelling van de media bleek ook minder groot dan in Karlsruhe.” Aan de vooravond van de alternatieve Spelen kwam het Amerikaanse televisie-station ESPN over de brug. ESPN werkt samen met de Cinevideogroep in Hilversum. “Nee, het lijkt me niet verstandig bedragen te noemen, maar in totaal zijn de televisiecontacten bijna kostendekkend.”

Verder krijgt de NOS elke dag een half uur beeldmateriaal aangeboden vanuit Den Haag. Het commerciële RTL4 werd door het stichtingsbestuur genegeerd. Het tekent de behoudende stijl van organiseren. Of zoals F. Racké, voorlichter bij de gemeente Den Haag, de organisatie omschrijft: “Ik zou me kunnen voorstellen dat op meer indringende wijze aan p.r. is gedaan.” Racké verontschuldigt zich dat hij het evenement slechts van een afstand volgt. “Gek? Men heeft gewoon gekozen voor andere medewerkers.”

De gemeente Den Haag heeft een bedrag toegezegd van 1.7 miljoen gulden. Eventuele winst moet de organisatie terugbetalen aan de gemeente, maar het is een publiek geheim dat het bovengenoemde bedrag al is opgenomen in de begroting. Evenals de 2.1 miljoen die de International Wold Games Association (IWGA) in de huishoudpot heeft gestort. Men verwacht geen winstgevende World Games. Westerman: “Toch denken wij ook geen verlies te lijden. De indruk is aan het ontstaan dat de World Games een sportief en financieel debacle zijn geworden, maar niets is minder waar. Afgezien van ontbrekende startblokken en een lekkend dak, loopt het organisatorisch gestroomlijnd.” En dat terwijl de organisatie slechts voor vijf procent uit betaalde krachten bestaat. De ruim 400 vrijwilligers drukken de kosten van de World Games.

In de wandelgangen hoor je minder positieve geluiden. De sporters zijn teleurgesteld in de publieke belangstelling, in de gebrekkige accommodaties ook. De Houtrusthal is verouderd en bleek te klein om iedereen onderdak te bieden. Vandaar dat de mensen achter de schermen in het reusachtige Congresgebouw bivakkeren. Dat het waterskiën wordt afgewerkt op de Bosbaan in Amstelveen, ligt aan de halsstarrige opstelling van Zuidhollandse milieugroeperingen. Die wilden geen herrie en overlast op de rustieke Kagerplassen.