Blijf van m'n Lijf wellicht in cassatie over foto's in Rails

ROTTERDAM, 31 JULI. De stichting "Blijf van m'n lijf' gaat “hoogstwaarschijnlijk” in cassatie tegen de uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof dat een een modereportage vorig jaar augustus in het blad "Rails' niet onrechtmatig is.

Het hof vernietigde het oordeel van president mr. B. Asscher van de Amsterdamse rechtbank. De lagere rechter oordeelde dat de modereportage inspireerde tot geweld tegen vrouwen. Het hof veroordeelt Blijf van m'n Lijf tot het betalen van de proceskosten van het kort geding en van het hoger beroep. Die bedragen in totaal 5.500 gulden.

“We zijn teleurgesteld en verbijsterd over de uitspraak van het Hof”, zegt een woordvoerder van de landelijke vereniging Blijf van m'n Lijf. “De motivering om in cassatie te gaan is ruimschoots aanwezig. Maandag zullen we de beslissing nemen, wanneer we met alle betrokkenen onze kansen hebben besproken.”

Het gewraakte artikel in het blad Rails, dat gratis in alle treinen wordt verspreid, is een modereportage onder de titel "dressed to kill'. In een serie foto's wordt een vrouw door een man ontvoerd, vastgebonden, geblinddoekt en vermoord. De landelijke vereniging Blijf van m'n Lijf vond dat de foto's inspireerde tot geweld tegen vrouwen. Vrouwenmishandeling wordt volgens Blijf van m'n Lijf in de reportage als een aantrekkelijk en spannend vermaak gepresenteerd. De reportage maakte volgens Blijf van m'n Lijf inbreuk op de integriteit van het lichaam van de argeloze lezeres, die onverhoeds wordt geconfronteerd met een serie schokkende, provocerende en onnodig grievende beelden.

De uitgever van "Rails', Multi Magazines b.v. uit Amsterdam, ging tegen de uitspraak van Asscher in beroep, omdat zij bezwaar had tegen de “beknotting van de vrijheid van meningsuiting”. Volgens het Hof biedt de uitspraak dat de foto's "inspireren tot geweld' onvoldoende mogelijkheden om onder de vrijheid van meningsuiting vallende publicaties op rechtmatigheid te toetsen. Verder is het hof van oordeel dat de foto's duidelijk maken dat het niet om een echte moord gaat, maar om in scène gezette beelden. In de teksten bij de foto's wordt voortdurend verwezen naar de kleren die worden gedragen, wat zij kosten en waar ze te koop zijn. De enkele overtreding van regels van "goede smaak' en "fatsoen' leveren volgens het hof geen onrechtmatige handelingen op.

“Wij willen dat er duidelijkheid komt over dergelijke reportages”, zegt Blijf van m'n Lijf, dat ondersteund wordt door het Feministisch proefprocessenfonds van de Stichting Clara Wichmann. “Het is ons te doen om de jurisprudentie. Bewijzen kan je het nooit, maar voor ons is het aannemelijk gemaakt dat de foto's inspireren tot geweld. Dat willen we graag bevestigd zien.”