VVDM vreest onvoldoende voorbereiding

DEN HAAG, 30 JULI. De VVDM, belangenvereniging van dienstplichtigen, vreest dat een deel van de door Nederland aan de VN toegezegde militairen onvoldoende opleiding zal krijgen.

Bijna een derde van de 400 extra door Nederland toegezegde militairen zal bestaan uit dienstplichtigen. Zij hebben voor hun uitzending naar het voormalige Joegoslavië een opleiding van vier maanden nodig. Volgens de VVDM zijn zij daar echter al in september nodig. De vakbond denkt nu dat er “ongekwalificeerde mensen voor deze zware taak uitgezonden zullen worden”.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie is de ongerustheid van de VVDM op een misverstand gebaseerd. Hij wijst erop dat de vier maanden durende opleiding bestaat uit drie delen: een algemene opleiding, een functiegericht deel en een speciale VN-cursus. De 150 dienstplichtigen die naar het voormalig Joegoslavië zullen worden gestuurd, hebben de algemene opleiding en het functiegerichte deel al achter de rug.

Hoe lang de opleiding dan wel zal duren, kon de woordvoerder niet zeggen. “Dat hangt af van wat de VN vraagt. Het zal gaan om een herstelcompagnie, maar wat er precies moet worden hersteld weten we nog niet. Het is mogelijk dat het functiegerichte deel van de opleiding aanvulling behoeft.” Overigens is het volgens de woordvoerder nog onbekend wanneer de militairen zullen worden uitgestuurd. “Dat moet de VN ons nog meedelen.”

Op dit moment is in het voormalige Joegoslavië namens Nederland een transportbataljon, een verbindingsbataljon en stafpersoneel aanwezig bestaande uit totaal duizend militairen. Zij ondersteunen de (gevechts)eenheden die door andere landen zijn geleverd. De militairen worden elke zes maanden afgelost.