"VN-troepen in Somalië schenden mensenrechten'

LONDEN, 30 JULI. De VN-troepen in Somalië maken zich regelmatig schuldig aan schendingen van de mensenrechten.

Dit zegt de in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie African Rights in een vandaag vrijgegeven rapport. De organisatie stelt dat de VN-militairen bij herhaling onschuldige burgers hebben doodgeschoten, die daarna als "bandieten' werden omschreven. African Rights noemt het geval van een ongewapende ex-psychiatrische patiënt, die op de campus van de universiteit van Mogadishu door Tunesische militairen werd doodgeschoten en van een door Belgen gedode timmerman in Kismayu, die voor het Rode Kruis krukken maakte. In het algemeen bestaat er voor de Somaliërs nauwelijks kans om verhaal te halen over het optreden van de VN. Die stellen soms een onderzoek in naar bepaalde incidenten maar de conclusies daarvan blijven doorgaans geheim. De Somalische bevolking gaat daarom de VN-troepen steeds meer als een bezettingsmacht beschouwen, waarschuwt African Rights.