Veel overtredingen bij vakantiewerk

DEN HAAG, 30 JULI. In één op de twaalf industriële bedrijven verrichten vakantiewerkers werkzaamheden die wettelijk niet zijn toegestaan. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Arbeidsinspectie vorige week heeft uitgevoerd.

Medewerkers van de Arbeidsinspectie bezochten 3800 bedrijven met 10 tot 50 werknemers. In bijna 1300 bedrijven bleken vakantiewerkers werkzaam te zijn. In 108 bedrijven werden overtredingen geconstateerd betreffende het werk dat de vakantiehulpen deden. Het ging daarbij om overtredingen van het Arbeidsbesluit Jeugdigen. Dat bevat bijzondere bepalingen voor de werk- en rusttijden van jongeren, het tillen, het werken met gevaarlijke machines en met gevaarlijke stoffen en het werken in een lawaaiige omgeving.

De inspecteurs stelden vast dat werkgevers vaak niet op de hoogte waren van deze bijzondere regels. Ze zeggen dat ze de 108 bedrijven in alle gevallen wisten te overtuigen van de gevaren van die de werksituatie voor de jonge vakantiewerkers met zich meebracht. “Als de werkgever wordt gewezen op de risico's, is hij bereid in sterke mate rekening te houden met de positie van jonge, tijdelijke arbeidskrachten”, concludeert de Arbeidsinspectie. Overigens betroffen dertien overtredingen de leeftijd (de vakantiewerker was jonger dan 15 jaar) en vijf overtredingen de werktijd (langer dan negen uur per dag).

De arbeidsinspectie hoorde van veel bedrijven die geen vakantiewerkers in dienst hadden dat dit wegens de recessie was. Bij een bepaald regionaal project dat de Arbeidsinspectie vorig jaar uitvoerde, bleek nog dat 55 procent van de bezochte bedrijven vakantiewerkers hadden aangetrokken; dat percentage was dit jaar gedaald naar 34. Bij 357 van de dit jaar onderzochte bedrijven waren de vakantiewerkers via een uitzendbureau aan hun tijdelijke baan gekomen.