Tourette-patiënt wordt huis uitgezet

NIJMEGEN, 30 JULI. Het Arnhemse Gerechtshof heeft geoordeeld dat een Nijmeegse man van 46 die aan het syndroom van Tourette lijdt, door de Woningstichting Nijmegen uit zijn huis mag worden gezet wegens “onaanvaardbare overlast” voor de overige flatbewoners.

Door het syndroom van Tourette barst de man op onverwachte momenten in schreeuwen uit. De Nijmegenaar wist aanvankelijk via een kort geding het ontruimen uit te stellen. In hoger beroep werd de woningbouwvereniging echter in het gelijk gesteld en werd de man gelast de woning voor 5 augustus verlaten.