Melle Daamen directeur nieuw Mondriaan-fonds

ROTTERDAM, 30 JULI. Het ministerie van WVC heeft Melle Daamen, tot voor kort waarnemend directeur van het Uit Buro in Amsterdam, per 1 september benoemd tot directeur van de Mondriaan Stichting. De minister van WVC moet formeel nog akkoord gaan met de benoeming.

Deze stichting, die 12 juli officieel is opgericht, zal de uitvoering van een groot aantal subsidieregelingen op het terrein van de beeldende kunsten, vormgeving en museale activiteiten, overnemen van WVC. Alleen instellingen en bedrijven kunnen voor incidentele rijksbijdragen een beroep doen op deze stichting, die een budget van circa 25 miljoen gulden beheert.

Daamen (34), die politicologie heeft gestudeerd, is als consultant bij het Leyer & Weerstra Management Consultants in Amsterdam nauw betrokken geweest bij diverse projecten en reorganisaties in de kunstensector. Hij deed marktonderzoek in het kader van de privatisering van de Stichting Kunst & Bedrijf en hij lichtte de Stichting Openbaar Kunstbezit door, die zoals bleek wegens grote verliezen niet langer zelfstandig kon opereren. Verder kreeg Daamen als consultant te maken met de profilering van het transportconcern Nedlloyd en de reorganisatie van de Dienst Stadsontwikkeling in Rotterdam.

Leyer & Weerstra deed in opdracht van WVC onder meer onderzoek naar marktverruiming en exportbevordering van Nederlandse beeldende kunst. Het advies luidde in 1991 om ter verbetering van de effectiviteit en efficiency een bureau op afstand van het ministerie van WVC te belasten met uitvoerende en initiërende functies, waaronder "het activeren van internationale netwerken en een marktgerichte aanpak van de marktverruiming'.

Een aantal van de in dit rapport genoemde regelingen, zoals de beurzenregeling voor galerie-presentaties in het buitenland en de kunstaankoopregeling van WVC, waarbij particulieren met een rentevergoeding van WVC kunst kunnen kopen bij een beperkt aantal galeries, ressorteren nu of later onder de Mondriaan Stichting, die in feite door toekenning van gelden ook gaat uitmaken welke Nederlandse musea straks in het buitenland tentoonstellingen kunnen plaatsen.

Tot voor kort was de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) in Den Haag verantwoordelijk voor het buitenland-beleid. Het RBK-aankoopbudget van jaarlijks een miljoen gulden, bestemd voor de opbouw van een nationale collectie eigentijdse kunst, gaat samen met nog andere onbekende aankoopfondsen eveneens over naar de Mondriaan Stichting. Musea kunnen voor financiële steun voor aankopen bij dit fonds aankloppen.

Voordat Daamen in 1990 als waarnemend directeur in dienst trad bij het Uit Buro in Amsterdam om daar tijdelijk Arthur van Schendel te vervangen, die de leiding kreeg over het Nederlandse culturele programma op de Wereldtentoonstelling in Sevilla, werkte hij een half jaar op het ministerie van WVC. Als beleidsadviseur was hij betrokken bij de totstandkoming van "Kiezen voor kwaliteit', een nota over museumbeleid waarin onder meer de privatisering van de rijksmusea, die per 1 januari 1994 grotendeels zijn beslag krijgt, uitvoerig aan de orde werd gesteld, alsmede de accentverschuiving bij WVC van rijks- en andere musea naar collectievorming.

Daamen is verenigingssecretaris geweest van de VPRO en lid van het NOS-bestuur.