Meer bevoegdheden opsporingsambtenaren

DEN HAAG, 30 JULI. Opsporingsambtenaren krijgen meer bevoegdheden in een gerechtelijk vooronderzoek. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (justitie) dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met het wetsvoorstel wil de minister het gerechtelijk vooronderzoek moderniseren.

Het gerechtelijk vooronderzoek is sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering in 1926 nauwelijks gewijzigd. De in dat wetboek geregelde dwangmiddelen als inbeslagneming, huiszoeking en telefoontap voldoen volgens Hirsch Ballin niet meer aan de eisen van deze tijd. Door de “explosieve” stijging van de kleine criminaliteit en het ontstaan van nieuwe vormen van zware criminaliteit is er behoefte aan een wetswijziging, aldus de minister.

Een opsporingsambtenaar die nu met toestemming van de bewoner een huis binnen gaat en een voorwerp in beslag wil nemen, moet als de bewoner weigert dat voorwerp af te staan eerst een machtiging van de rechter-commissaris halen. Dat kan vervelend zijn, omdat de bewoner ondertussen het voorwerp kan verwijderen. Volgens het wetsvoorstel mag de opsporingsambtenaar het voorwerp ondanks de weigering direct in beslag nemen en bovendien het huis verder doorzoeken. Komt hij nog meer verdachte voorwerpen tegen dan mag hij die ook in beslag nemen. Hij hoeft de rechter-commissaris niet eerst om een machtiging te vragen, maar kan dat na de huiszoeking doen.

De opsporingsambtenaar krijgt in het wetsvoorstel ook de bevoegdheid om auto's en andere vervoermiddelen te doorzoeken als hij enig vermoeden van een strafbaar feit heeft. Nu mag hij dat alleen doen bij verdenking van bepaalde misdrijven.

In het wetsvoorstel wordt verder de bevoegdheid om telefoons af te luisteren losgekoppeld van het gerechtelijk vooronderzoek. Als er een redelijk vermoeden bestaat dat een ernstig misdrijf zal worden gepleegd, mag er worden afgeluisterd. Dat kan nu alleen als er een concrete verdenking is van een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat.

De voorwaarden voor een telefoontap worden in het wetsvoorstel wel strenger.