Kaalplukteam wordt verdubbeld

AMSTERDAM, 30 JULI. De politie van Amsterdam overweegt het zogenoemde kaalplukteam uit te breiden van elf naar eenentwintig mensen. Het team dat jacht maakt op het vermogen van criminelen, werd tien maanden geleden opgericht. De politie gaat er vanuit dat criminelen beduchter zijn voor het verlies van hun financiële voordelen dan voor een stafrechterlijke vervolging. In de afgelopen tien maanden heeft het kaalplukteam bij in totaal zeventig zaken enkele miljoenen guldens in beslag genomen.