Halfjaarwinst VHS 2,6 miljoen gulden

VHS Onroerend Goed Maatschappij heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst behaald van 2,6 miljoen gulden.

Dit komt uit op 26 cent per aandeel. Vorig jaar werd In dezelfde periode een verlies gerapporteerd van 600.000 gulden. Wel heeft het resultaat in vooral het tweede kwartaal onder druk gestaan door de kosten van de eind vorig jaar ter hand genomen reorganisatie. Ook het herstel van de officiële beursnotering en nagekomen lasten uit de surséance-periode in 1991 drukten op de winst.

In het tweede kwartaal hebben onroerend-goedtransacties plaatsgevonden die in het derde kwartaal worden afgewikkeld. Het netto resultaat op deze transacties zal 3,3 miljoen gulden bedragen. Mede gelet op deze ontwikkeling verwacht de directie dat het resultaat, geen rekening gehouden met nieuwe transacties, over geheel 1993 ten minste 6,5 miljoen gulden zal bedragen (1992 11,1 miljoen).