Geldprijs ƒ 1 mln op obligatie Ned. Kanker Instituut

De maandelijkse uitloting van de renteloze obligatielening 1988 per 1998 ten laste van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen obligatie nummer 031517. Op dit stuk wordt één miljoen gulden uitgekeerd.