Foto: RIJSWIJK - Al meer dan een jaar wordt in ...

Foto: RIJSWIJK - Al meer dan een jaar wordt in Rijswijk gebouwd aan een spoortunnel, inclusief een ondergronds station.

Door de treinen onder de grond te laten rijden, komt er schaarse ruimte vrij voor bebouwing. De gemeente hoopt hiermee tevens te bereiken dat beide delen van de stad, die nu worden gescheiden door het spoor, meer één geheel zullen vormen. Nu lopen er nog twee sporen, maar dat moeten er vier worden. De geplande toename van het reizigersverkeer en de scheiding van regionale treinen en snelle lange-afstandstreinen maken dit noodzakelijk. Over een afstand van 1.500 meter komen alle vier de sporen beneden het maaiveld te liggen. Hiervan is 500 meter tunnel, de rest een diepe bak. Terwijl de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, moeten er dagelijks circa honderd treinen passeren. Daarom wordt eerst de spoorbaan verbreed. Vervolgens worden de tunneldelen aan de buitenkant geplaatst. Dan wordt het treinverkeer op de binnenste sporen stilgelegd en kan het binnendeel van de tunnel worden afgebouwd. Het geheel moet in mei 1996 klaar zijn. In het station Rijswijk stappen dagelijks een kleine tienduizend mensen in of uit. (Foto Roel Rozenburg)