Duitsland heeft lof voor Bundesbank

BONN, 30 JULI. Zowel voor het EMS, de stabiliteit van de D-mark als de economische ontwikkeling van Duitsland is het besluit om niet het disconto maar wel de Duitse Lombard-rente met een half procent (tot 7,75) te verlagen goed. Zo reageren de ministers Waigel (CSU, financiën) en Rexrodt (FDP, economische zaken) op de kleine rentestap van de Bundesbank van gisteren.

Volgens Rexrodt is het Bundesbank-besluit geschikt om eerste signalen dat de Duitse economie uit de recessie raakt te versterken. Het verbond van Duitse ondernemingen (BDI) sprak van “een gebaar van goede wil”. Zolang de inflatie (juni: 4,3 procent) niet beter onder controle is kan aan de realiter toch al lage discontovoet weinig veranderen, aldus het BDI.

De Duitse centrale bank wilde haar besluit gisteren niet per persconferentie toelichten. In een verklaring ging zij indirect in op buitenlandse kritiek dat zij het voor het EMS veel belangrijkere disconto had gelaten op het op 1 juli gekozen percentage van 6,75. Namelijk door erop te wijzen dat het renteniveau op de Duitse geldmarkt eerst stabieler moet zijn voordat over verdere verlaging kan worden gedacht.

Begin deze maand had Bundesbank-president Schlesinger al gewaarschuwd dat zolang de geldgroei en de inflatie niet drastisch dalen er geen volgende discontoverlagingen in zitten. Sindsdien is de internationale druk om dat toch te doen sterk toegenomen en werden ook spanningen tussen Parijs en Bonn over het stricte Duitse monetaire beleid merkbaar.

De Duitse media kritiseren de verlaging van (alleen) de Lombard-rente als “verwarrend” en “onwaarneembaar klein” (Die Welt). Maar zij wijzen er ook op dat de reële rente laag is en dat EG-partners niet van de Bundesbank mogen verlangen dat zij zich als een Europese centrale bank gedraagt terwijl die er nog niet is (idem). De Süddeutsche Zeitung meent dat de centrale bank gezien de stand van de Duitse economie en haar plicht om te waken over de stabiliteit van de mark niet anders kon handelen, al is besluit van gisteren ongeschikt om de Europese valutaspanningen weg te nemen. Stabiliteit gaat voor, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung, als andere landen andere prioriteiten hebben valt dat de Bundesbank niet verwijten. “Dan moeten de wisselkoersen maar worden veranderd”, aldus de FAZ.