BBP groeit in tweede kwartaal met slechts 1,6 procent; Groei in de VS valt mager uit

NEW YORK, 30 JULI. Het bruto binnenlands produkt in de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal met 1,6 procent gestegen. Het cijfer, dat lager uitviel dan verwacht, wijst erop dat de economische groei in de VS nog altijd mager is.

Het bbp, de som van alle goederen en diensten van Amerikaanse bodem, groeide in het eerste kwartaal met 0,7 procent. Duidelijke verbetering in vergelijking met het vorige kwartaal was te zien in de toename van reële verkopen met 3,7 procent, vergeleken met 1,2 procent in het eerste kwartaal. Ook de afname van de voorraden was in het tweede kwartaal hoopgevend. Voorraden namen in het eerste kwartaal nog toe ter waarde van 33,5 miljard dollar tegen slechts 8,2 miljard in het het tweede.

Hoewel de cijfers over het tweede kwartaal uitdrukkelijk worden gekenschetst als voorlopig, laat het eerste halfjaar toch zien dat een bbp-groei van 2,5 tot 3 procent voor het hele jaar moeilijk te verwezenlijken zal zijn. Toch is het bbp-cijfer op zichzelf niet voor iedereen een reden voor ongerustheid.

“Nee, ik zie nog geen enkele reden om de groeiprognose voor dit jaar te herzien”, aldus Kathleen Stephansen, econoom van investeringsbank Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ). De bank had een vrij goede, aanzienlijk lagere schatting gemaakt van het bbp-cijfer dan de Wall-Streetcollega's. “In vergelijking met onze verwachtingen lag de toename van het bbp slechts 0,2 procent lager. Het is niet nodig om al te pessimistisch te zijn. De onderliggende cijfers, waar de markt meestal te weinig op let, laten een zeer hoopvol beeld zien.”

De stijging van de reële verkopen lag een procent hoger dan DLJ had voorzien. Bovendien is de daling van de voorraden beter dan verwacht. “De consumptiecijfers zijn goed op peil en veel beter dan in het eerste kwartaal”, aldus Stephansen. Toename van de consumptie bedroeg in het tweede kwartaal 31,6 miljard dollar, 25 miljard dollar meer dan in het kwartaal daarvoor. Stephansen valt het ook op dat de bestedingen van bedrijven aan duurzame goederen, bijvoorbeeld computers, hard stijgen. In het eerste kwartaal bedroeg de stijging 18,3 procent, in het tweede 16,5 procent. Het laatste kwartaal van 1992 liet een stijging van 14,5 procent zien. Het is zeldzaam dat gedurende drie kwartalen achter elkaar zulke constante toenames worden gezien.

“Ik verwacht dat we dat terug zullen zien in een stevig groeicijfer over het derde kwartaal”, zegt Stephansen. Mede op basis van de gisteren bekendgeworden maakt haar bank nog een definitieve prognose maar die komt voor het derde kwartaal zeker in de buurt van 3 procent.